Bộ Giáo dục thành lập đoàn công tác làm việc với ĐH Tôn Đức Thắng

Hồng Hạnh

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ký quyết định thành lập đoàn công tác liên ngành để hướng dẫn thực hiện thành lập Hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý Đại học Tôn Đức Thắng từ ngày 2/11.

Bộ Giáo dục thành lập đoàn công tác làm việc với ĐH Tôn Đức Thắng - 1

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT dự kiến làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt trường ĐH Tôn Đức Thắng vào ngày 2/11/2020.

Theo đó, nhiệm vụ của đoàn công tác là tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, xem xét và hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Luật giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học về thành lập Hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, ông Hoàng Minh Sơn – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn.

Các thành viên đoàn gồm đại diện:  Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Vụ pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ giáo dục đại học, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp.

Trước đó, ngày 10/10, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn công tác do một đồng chí Thứ trưởng làm trưởng đoàn với sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan để rà soát, xem xét, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Luật giáo dục đại học về thành lập Hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của trường Đại học Tôn Đức Thắng; trên cơ sở đó, có kết luận và hướng dẫn thực hiện cụ thể.