Bắc Ninh sẽ xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bá Đoàn

(Dân trí) - Tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch xét nghiệm, tiêm vắc xin cho cán bộ tham gia làm thi; tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi tỉnh thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và của tỉnh.

Đồng thời, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn cho kỳ thi gửi về Thường trực BCĐ thi (Sở GD&ĐT) chậm nhất ngày 25/6.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Y tế, Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức xét nghiệm, tiêm vắc xin cho cán bộ tham gia làm thi. Tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh tham dự kỳ thi.

Bên cạnh đó, đảm bảo công tác y tế tại các điểm thi, khu vực in sao đề thi, khu vực làm phách, chấm thi. Thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi.

Sở GD&ĐT thực hiện nghiêm kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi theo đúng Quy chế thi, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và các văn bản phê duyệt, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tổ chức các kỳ thi nói chung, thi tốt nghiệp THPT nói riêng.

Sở GD&ĐT có phương án dự phòng tổ chức thi tại các điểm thi trong tình hình dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát. Bên cạnh đó, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo tổ chức kỳ thi vào ngày 7, 8/7/2021. Cập nhật đầy đủ tình hình thí sinh tham gia dự thi, thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tham dự thi theo quy định.

Chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền về quy chế thi tới cha mẹ học sinh, học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia làm thi.

Chỉ đạo các trường THPT, các Phòng GD&ĐT điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, tuyển sinh ở các điểm thi; thành lập các đoàn thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi, tuyển sinh ở tất cả các khâu, đảm bảo an toàn, đúng quy chế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở GD&ĐT chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Kỳ thi, bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức thi tại địa phương.

Rà soát các thí sinh trong địa bàn áp dụng biện pháp cách ly y tế để có giải pháp hỗ trợ thí sinh tham gia dự thi, tạo điều kiện cho các thí sinh đã có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính, được chuyển ra khu vực thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để ôn thi và tham gia kỳ thi.

Xây dựng phương án hỗ trợ công tác thi, tuyển sinh trên địa bàn; có phương án hỗ trợ học sinh thuộc diện gia đình chính sách, gia đình khó khăn tham gia kỳ thi. Không để trường hợp nào vì điều kiện khó khăn phải bỏ thi.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ thi, tuyển sinh, khi học sinh trở lại trường ôn tập để kiểm tra đánh giá chất lượng cuối năm học, tránh tạo áp lực cho giáo viên và học sinh.