Trường ĐH Luật TPHCM:

71 sinh viên có nguy cơ buộc thôi học vì điểm kém

(Dân trí) - Trường ĐH Luật TPHCM vừa công bố danh sách 169 sinh viên dự kiến bị cảnh báo học vụ, đình chỉ một năm hoặc buộc thôi học. Trong đó, 71 sinh viên có thể bị buộc thôi học vì kết quả học tập yếu kém.

Danh sách 169 sinh viên (SV) này thuộc các lớp chính quy văn bằng một và hai. Trong đó gồm 79 SV chính quy bị cảnh báo học vụ, 71 SV chính quy bị buộc thôi học và 19 SV văn bằng hai bị đình chỉ 1 năm học.

Các SV chính quy văn bằng một bị cảnh báo học vụ do có điểm trung bình tích lũy dưới 1,2 (thang điểm 4) với SV năm nhất; 1,4 với SV năm 2; dưới 1,6 với năm 3 và dưới 1,8 với cuối khóa.

Danh sách sinh viên trường ĐH Luật TPHCM bị buộc thôi học vì học yếu kém
Danh sách sinh viên trường ĐH Luật TPHCM bị buộc thôi học vì học yếu kém

Các trường hợp bị cảnh báo học vụ còn do có điểm chung học kỳ đạt dưới 0,8 với học kỳ đầu và dưới 1 với các học kỳ tiếp theo; tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F (0 điểm) còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ. SV bị cảnh báo học vụ 2 lần liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.

Đối với 19 SV văn bằng hai bị đình chỉ một năm học do có điểm trung bình năm học dưới 5 (thang điểm 10); bị buộc thôi học nếu trung bình năm học dưới 3,5 hoặc trung bình tích lũy sau hai năm dưới 4.

Theo đại diện nhà trường, danh sách này dự kiến này được công bố để SV có thể phản hồi khiếu nại điểm về phòng đào tạo trước ngày 23/10. Sau thời gian này, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Trước đó, trường này đã công bố danh sách 230 SV văn bằng 1 và văn bằng 2 dự kiến bị cảnh báo học vụ, đình chỉ học 1 năm và buộc thôi học kể từ học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 vì có kết quả học tập yếu kém

Công tác rà soát siết chặt đầu ra hàng năm luôn được các trường ĐH thực hiện chứ không riêng gì Trường ĐH Luật TPHCM. Việc sàng lọc này cũng loại ra nhiều SV do không theo nổi chương trình hoặc tự bỏ học vì không phù hợp với ngành học. Chẳng hạn như năm 2017, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM quyết định cảnh báo học vụ và buộc thôi học hơn 600 SV; năm 2016, trường ĐH Nông lâm TP.HCM quyết định buộc thôi học đối với 946 SV…

Lê Phương