Thứ hai, 15/01/2018 - 14:08

Toàn cảnh tuyển sinh vào Đại học Huế 2018

Dân trí

Năm 2018, Đại học Huế dự kiến tuyển sinh 12.250 chỉ tiêu cho 118 ngành đào tạo đại học của 08 trường đại học thành viên, 02 khoa trực thuộc, 01 Phân hiệu. Năm nay, ĐH Huế có thêm 3 ngành học mới nhưng lại dừng 2 ngành đào tạo và dừng tất cả ngành đào tạo CĐ của trường ĐH Nông Lâm.

Cụ thể, năm 2018, Đại học Huế tuyển sinh thêm 03 ngành mới gồm ngành Quản trị khách sạn, ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống của Khoa Du lịch; ngành Kinh tế xây dựng của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và đang hoàn thiện hồ sơ mở mới 1 số ngành tại Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế sẽ có thông báo bổ sung trước khi xét thí sinh nộp hồ sơ vào ĐHH năm 2018).

Đặc biệt, năm 2018 Đại học Huế dừng tuyển sinh 02 ngành đào tạo đại học: ngành Đồ họa của Trường Đại học Nghệ thuật, ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp của Trường Đại học Sư phạm và tất cả các ngành đào tạo trình độ cao đẳng của Trường Đại học Nông Lâm.

Toàn cảnh tuyển sinh vào ĐH Huế 2018 xem TẠI ĐÂY

3 phương thức tuyển sinh vào Đại học Huế

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia: Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo của các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển năng khiếu: Áp dụng đối với các ngành năng khiếu của Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Nghệ thuật và Khoa Giáo dục Thể chất.

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT: Áp dụng cho Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (60% chỉ tiêu ngành) và một số ngành đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm (16/22 ngành)

Chú ý: Kết quả học tập ở cấp THPT chỉ lấy kết quả năm học lớp 12 và điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển hoặc điểm trung bình cộng (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) các môn trong tổ hợp xét tuyển phải >= 6.0 (theo thang điểm 10).

Tổ hợp môn xét tuyển mới:

Năm 2018, để tăng cơ hội xét tuyển cho thí sinh, các trường đại học thành viên thay đổi và bổ sung thêm tổ hợp môn xét tuyển, cụ thể: Trường Đại học Luật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Khoa học….

Các trường vẫn đảm bảo theo Quy chế tuyển sinh hiện hành: sử dụng kết quả của 3 bài thi/ môn thi, trong đó có ít nhất 1 trong 2 bài thi Toán hoặc Ngữ văn để xét tuyển, không sử dụng quá 04 tổ hợp môn xét tuyển cho một ngành.

Đối với các ngành tuyển sinh năng khiếu:

1. Ngành Kiến trúc của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

- Phương thức xét tuyển: Dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 kết hợp với thi tuyển năng khiếu.

- Nội dung thi năng khiếu:Vẽ Mỹ thuật (Vẽ Tĩnh vật) hệ số 1.5, điều kiện xét tuyển là điểm môn Vẽ Mỹ thuật chưa nhân hệ số phải >=5.0.

- Ngoài các môn thi văn hóa, thí sinh phải thi môn Vẽ Mỹ thuật do Đại học Huế tổ chức theo quy định hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu của Hội đồng tuyển sinh các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cấp để đăng ký xét tuyển.

2 Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

- Phương thức xét tuyển: Dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi tuyển năng khiếu.

- Các môn năng khiếu(Tượng Tròn, Phù điêu hoặc Hình họa, Trang trí) thời gian thi giảm từ 09 tiếng đồng hồ xuống còn 04 tiếng (không thi vẽ mẫu người).

- Điểm năng khiếu hệ số 1 và điều kiện xét tuyển là điểm các môn năng khiếu >=5.0.

- Ngoài môn thi văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu (Hình họa,Trang trí hoặc Tượng tròn, Phù điêu) do Đại học Huế tổ chức theo quy định hoặc sử dụng kết quả các môn thi năng khiếu là Hình Họa, Trang trí hoặc Hình họa, Bố cục hoặc Tượng tròn, Phù điêu do Hội đồng tuyển sinh các trường đại học trên toàn quốc cấp để đăng ký xét tuyển.

3. Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Huế

- Phương thức xét tuyển: Dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển năng khiếu.

- Các môn năng khiếu của Khoa Giáo dục Thể chất từ 03 nội dung giảm còn 02 nội dung: Bật xa tại chỗ (hệ số 0.4); Chạy 100m (hệ số 0.6).

- Điểm năng khiếu hệ số 1, điều kiện xét tuyển là điểm môn năng khiếu phải >=5.0.

- Ngoài các môn thi văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu do Đại học Huế tổ chức theo quy định hoặc sử dụng kết quả môn thi năng khiếu (Bật xa tại chỗ; Chạy 100m) do Hội đồng tuyển sinh các trường đại học công lập trên toàn quốc cấp để đăng ký xét tuyển.

- Thí sinh phải đạt yêu cầu về kiểm tra thể hình theo quy định mới được dự thi các môn năng khiếu (Thí sinh có thể hình cân đối, không dị hình, dị tật, nam cao 1,65m và nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,55m và nặng 40kg trở lên).

Chú ý: Thí sinh bị điểm 0 (không) môn năng khiếu nếu bỏ thi ít nhất một trong ba nội dung trên.

Xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn)

Theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2018 các trường tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho đơn vị mình.

Đại học Huế sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng sau khi có hồ sơ xét tuyển chung vào ĐHH, các qui định và khung thời gian công bố chung do Bộ GD và ĐT qui định thống nhất trên toàn quốc.

Nhật Hồng