Khảo sát năng lực ngoại ngữ để tuyển sinh tiếng Pháp song ngữ lớp 1

Dân trí

Học sinh vào lớp 1 ở TPHCM muốn tham gia chương trình tiếng Pháp song ngữ sẽ trải qua bài khảo sát năng khiếu ngoại ngữ.

Ngày 2/6, Sở GD-ĐT TPHCM ra hướng dẫn Phòng GD-ĐT các quận huyện. về việc tuyển sinh lớp 1 trong khuôn khổ chương trình song ngữ tiếng Pháp năm học 2015 - 2016.

Theo đó, Phòng GD-ĐT quận huyện có các trường tiểu học mở lớp 1 của chương trình song ngữ tiếng Pháp thực hiện việc thông báo cho phụ huynh, chuẩn bị địa điểm và đội ngũ giáo viên để tổ chức khảo sát năng khiếu ngoại ngữ của học sinh thông qua hình thức trắc nghiệm.

Việc khảo sát sẽ diễn ra vào ngày 27/6. Đối với các đơn vị có nhu cầu tuyển đợt hai sẽ tiếp tục tổ chức khảo sát vào ngày 18/7.

Việc ra đề khảo sát sẽ do Sở GD-ĐT đảm nhiệm. Kết quả khảo sát không làm tròn điểm số. Điểm xét tuyển dựa trên điểm khảo sát, tính từ cao xuống thấp và không xét tuyển sinh dưới 5/10.

Hoài Nam