Thứ sáu, 01/06/2012 - 09:24

Bạn đọc viết:

Câu hỏi “lật lại” việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng

Dân trí

Đó là tại sao ông Dũng khi còn làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng đường thuỷ (Vinawaco) đã làm lỗ mấy trăm tỉ, mà sau đó lại được bổ nhiệm vào chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinalines?

Câu hỏi “lật lại” việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng

Ông Dương Chí Dũng

 

Tôi thấy giải thích như vậy không hoàn toàn đúng. Người trong ngành hàng hải ai cũng biết việc bổ nhiệm ông Dũng vào vị trí Cục trưởng Hàng hải thục chất là hạ chức, vì qui mô của Tổng Công ty Hàng hải (Vinalines) rất lớn.

 

Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao ông Dũng khi còn làm Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng đường thuỷ đã làm lỗ mấy trăm tỉ, mà sau đó lại được bổ nhiệm vào chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinalines?

 

Theo tôi được biết, ông Dũng đã đến nhà một vị từng là chức sắc để nhờ vả nhưng bị từ chối. Rồi không hiểu ông ta đi bằng con đường nào để rồi sau đó thoát tội và còn được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo một tổng công ty có qui mô lớn hơn nhiều là Vinalines???

 

Chúng tôi rất mong các ban ngành chức năng làm rõ luôn cả vấn đề này, mặc dù việc bổ nhiệm đó là thuộc về nhiệm kỳ trước.

 

Nguyễn Quốc Đạt 

email:  nguyenquoc.dat60@gmail.com

Đáng quan tâm
Mới nhất