Bài 13:

Vụ thi hành án kiểu “sống chết mặc bay”: Đến bao giờ cơ quan thi hành án mới làm đúng luật?

Dân trí Như Dân trí đã đưa tin, liên quan đến vụ việc “om” tài sản trúng đấu giá 10 năm không bàn giao cho người mua, bà Lê Thị Hồng Hạnh đã tham gia đấu giá và đã nộp tiền mua tài sản cho Trung tâm bán đấu giá tài sản nhưng cho tới nay vẫn chưa được bàn giao tài sản.
>>Hà Nội: Yêu cầu xử lý lãnh đạo cơ quan thi hành án kiểu “sống chết mặc bay”
>>Hà Nội: Sai phạm nghiêm trọng trong vụ thi hành án kiểu “sống chết mặc bay”
>>“Om” tài sản trúng đấu giá 10 năm: Thi hành án kiểu “sống chết mặc bay”!

Quá trình giải quyết khiếu nại của các cơ quan cho thấy rằng một trong những nguyên nhân của việc chậm bàn giao tài sản là do có sự xuất hiện của ông Đào Ngọc Mai khẳng định tài sản kê biên, bán đấu giá đã được chuyển nhượng cho mình. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này chưa có bất cứ kết luận nào của cơ quan có thẩm quyền khẳng định tài sản kê biên, bán đấu giá đã được người phải thi hành án chuyển nhượng cho ông Đào Ngọc Mai trước khi thi hành án.

Vậy pháp luật quy định như thế nào về trình tự, thủ tục định giá và bán đấu giá tài sản và quy trình bán đấu giá tài sản của Trung tâm bán đấu giá trong vụ việc này có đúng theo quy định của pháp luật hay không?

Đối với vấn đề này, Luật sư Nhâm Mạnh Hà - Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội khẳng định: Việc bán đấu giá tài sản trong vụ việc này hoàn toàn tuân thủ đúng các quy định pháp luật do đó cần phải bàn giao tài sản cho bà Hạnh, cụ thể:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1993 thì việc định giá tài sản đã kê biên được quy định như sau:

1- Tài sản đã kê biên được định giá tại chỗ theo sự thoả thuận giữa người được thi hành án và người phải thi hành án.

2- Nếu các đương sự không thoả thuận được về giá hoặc việc định giá có khó khăn, thì sau khi kê biên, chấp hành viên mời Hội đồng định giá gồm đại diện cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn có liên quan và do chấp hành viên chủ trì để đánh giá sơ bộ tài sản đã kê biên. Người được thi hành án, người phải thi hành án được tham gia ý kiến vào việc định giá, nhưng quyền quyết định giá thuộc Hội đồng định giá.”.

Vụ thi hành án kiểu “sống chết mặc bay”: Đến bao giờ cơ quan thi hành án mới làm đúng luật? - 1

Người dân nộp hơn 80 triệu đồng sau khi trúng đấu giá tài sản từ năm 2002 nhưng sau 10 năm vẫn chưa được nhận bàn giao tài sản.

Người dân nộp hơn 80 triệu đồng sau khi trúng đấu giá tài sản từ năm 2002 nhưng sau 10 năm vẫn chưa được nhận bàn giao tài sản.

Như vậy, tài sản đã kê biên được định giá theo thỏa thuận giữa người được thi hành án và người phải thi hành án. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được về giá hoặc việc định giá có khó khăn thì chấp hành viên được quyền mời Hội đồng định giá để tiến hành định giá tài sản.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1993 và Nghị định số 86-CP ngày 19/12/1996 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản thì việc bán đấu giá tài sản để thi hành án trải qua các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Cơ quan thi hành án ký kết Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản với đơn vị mời tổ chức bán đấu giá;

Bước 2: Niêm yết đồng thời thông báo công khai về việc bán đấu giá.

Trước khi tiến hành bán đấu giá ba mươi ngày đối với bất động sản, người bán đấu giá phải niêm yết việc bán đấu giá tại nơi bán đấu giá, nơi trưng bày tài sản, nơi đặt trụ sở của người bán đấu giá, nơi có bất động sản bán đấu giá.

Bước 3: Đăng ký mua tài sản bán đấu giá và nộp tiền đặt trước.

Bước 4: Tiến hành bán đấu giá tài sản.

Bước 5: Lập văn bản bán đấu giá tài sản.

Bước 6: Đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản trúng đấu giá.

Thời hạn hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản là ba mươi ngày đối với bất động sản, kể từ ngày văn bản bán đấu giá được lập, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Bước 7: Thanh toán tiền mua tài sản và bàn giao tài sản.

Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản do người bán đấu giá và người mua tài sản thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì người mua tài sản phải thanh toán đủ tiền cho người bán đấu giá ngay khi nhận tài sản.

Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu, thì người bán đấu giá phải giao ngay tài sản cho người mua sau khi người mua đã thanh toán xong tiền mua tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Trong vụ việc này, ngày 29/01/2002, các bên đương sự đã tự thoả thuận với nhau về giá nhưng không thoả thuận được nên ngày 12/4/2014, cơ quan Thi hành án đã mời Hội đồng định giá tài sản kê biên đã tiến hành định giá lại tài sản trong đó xác định giá trị tài sản là 88.523.720 đồng (trước đó, ngày 13/6/2001, Hội đồng định giá tài sản kê biên đã tiến hành định giá tài sản lần đầu).

Tiếp đó, ngày 22/4/2002, Thi hành án dân sự huyện Đông Anh đã ký kết Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản số 29/2002/HĐUQ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở tư pháp Hà Nội (Trung tâm bán đấu giá tài sản) để bán tài sản kê biên đảm bảo cho việc thi hành án. Trải qua quá trình bán đấu giá tài sản và dựa trên kết quả bán đấu giá thành, ngày 15/7/2002, người mua nộp đủ tiền vào tài khoản của Trung tâm bán đấu giá.


Ngôi nhà 4 tầng xây trái phép trên đất công nhiên chiếm đoạt đã lọt qua tất cả sự kiểm soát, thách thức pháp luật của hệ thống chính quyền huyện Đông Anh.

Ngôi nhà 4 tầng xây trái phép trên đất công nhiên chiếm đoạt đã lọt qua tất cả sự kiểm soát, thách thức pháp luật của hệ thống chính quyền huyện Đông Anh.

Việc tổ chức bán đấu giá ngày 15/7/2002 trong trường hợp có duy nhất một người tham gia mua tài sản cũng phù hợp với hướng dẫn tại Công văn số 2043/PLDSKT ngày 13/11/2000 của Bộ tư pháp. Sau khi tổ chức bán đấu giá, các đương sự cũng không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì về kết quả bán đấu giá. Mặc dù sau đó, ngày 12/12/2002, VKSND huyện Đông Anh có quyết định về việc kháng nghị đối với việc định giá, bán đấu giá tài sản của Thi hành án huyện Đông Anh. Tuy nhiên, ngày 24/9/2004, Phòng THADS TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội, VKSND huyện Đông Anh và Đội THA huyện Đông Anh đã tiến hành họp liên ngành và đi đến thống nhất: “không cần phải định giá, bán đấu giá lại tài sản nói trên của anh Dương, chị Xuân, Đội thi hành án huyện Đông Anh sớm tiến hành việc giao tài sản cho người mua được tài sản là bà Lê Thị Hồng Hạnh, thanh lý hợp đồng bán đấu giá với trung tâm dịch vụ bán đấu giá và giao tiền cho người được thi hành án. Tiến hành giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá...”

Điều này có nghĩa là kết quả bán đấu giá không hề bị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ, đồng thời cho tới thời điểm này cũng không có bất cứ văn bản này của cơ quan có thẩm quyền đề nghị tạm dừng việc bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.

Như vậy, việc định giá tài sản, bán đấu giá tài sản trong vụ việc này hoàn toàn tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, bà Hạnh mua tài sản hợp pháp và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá giữa Đội THADS huyện Đông Anh và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá đến nay vẫn còn hiệu lực pháp luật nên cơ quan thi hành án, trung tâm bán đấu giá tài sản phải bàn giao tài sản cho bà Hạnh mới là đúng quy định của pháp luật.

Tại Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản số 29/2002/HĐUQ ngày 03/6/2002 giữa Trung tâm DVBĐG và cơ quan Thi hành án dân sự huyện Đông Anh cũng quy định rõ về việc phải “bàn giao tài sản cho người mua chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ tiền cho bên B”. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 25 Nghị định 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về ban hành quy chế bán đấu giá “Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu, thì người bán đấu giá tài sản phải giao ngay tài sản cho người mua sau khi người mua đã thanh toán xong tiền mua tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác”. Và pháp luật về thi hành án dân sự qua các thời kỳ cũng luôn xác định người mua được tài sản bán đấu giá được bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đó và xác định trách nhiệm của cơ quan thi hành án và đơn vị bán đấu giá phải giao tài sản cho người mua được tài sản trúng đấu giá.

Qua đây có thể thấy rằng, Chấp hành viên phụ trách vụ việc chưa chủ động, quyết liệt phối hợp với các ban ngành địa phương để tổ chức cưỡng chế, giao tài sản cho người mua trúng đấu giá dẫn đến việc ông Mai tự hủy bỏ, phá dỡ và xây dựng nhà ở trên thửa đất là tài sản đã được kê biên, bán đấu giá làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền, lợi ích hợp pháp của người mua trúng tài sản bán đấu giá. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản cũng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản, chưa đôn đốc và phối hợp cùng với cơ quan thi hành án để bàn giao tài sản cho người mua. Lãnh đạo cơ quan thi hành án cũng chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, thể hiện qua việc lãnh đạo không có sự quyết liệt trong việc đôn đốc việc bàn giao tài sản thi hành án, chậm chễ trong việc giải quyết khiếu nại dẫn tới vụ việc kéo dài đã hơn 10 năm vẫn không thể bàn giao tài sản cho người thi hành án.

Điều này đã được chính Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội khẳng định tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 24/QĐ-CTHA ngày 13.4.2016: “Cơ quan thi hành án cũng không xác định đây là trường hợp có sự kiện bất khả kháng, kết quả bán đấu giá không bị huỷ theo quy định của pháp luật và đương sự cũng không có thoả thuận khác. Tuy nhiên, đến nay bà Hạnh vẫn chưa nhận được tài sản mua trúng đấu giá là có phần trách nhiệm của Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh và Trung tâm DVBĐG”

Việc trì hoãn bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá từ năm 2004 tới nay là trái với quy định của pháp luật, đồng thời đã xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các cơ quan chức năng cần xác định rõ sai phạm của từng cá nhân, tổ chức trong vấn đề này đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm để tránh vụ việc tương tự tiếp tục xảy ra, gây tốn kém cho việc thi hành án và gây bức xúc trong dư luận.

Sau loạt bài điều tra nhiều kỳ của báo Dân trí về vụ “om” tài sản trúng đấu giá của người dân suốt hơn 10 năm tại huyện Đông Anh (Hà Nội), vụ việc đã sáng tỏ khi Cục thi hành án TP Hà Nội vừa ban hành quyết định chỉ rõ sai phạm nghiêm trọng trong vụ việc thi hành án kiểu “sống chết mặc bay” này, đồng thời yêu cầu xử lý trách nhiệm với Chi cục trưởng chi cục thi hành án huyện Đông Anh và chấp hành viên.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này.

Anh Thế

MỚI NHẤT
Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chủ đầu tư "quên" hoàn trả lại đường
Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chủ đầu tư "quên" hoàn trả lại đường

(Dân trí) - Ổ gà, ổ voi xuất hiện chằng chịt, trời mưa thì bị ngập, nắng thì bụi mịt mù, suốt gần 6 năm qua, Huyện lộ 10 (trước là Tỉnh lộ 18) đoạn qua xã Hòa Hải và một phần xã Phúc Đồng của huyện Hương Khê đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn người dân nơi đây.

Thứ hai, 30/05/2016 - 08:16

"Đánh" thuốc mê nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ chịu án phạt rất nặng
"Đánh" thuốc mê nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ chịu án phạt rất nặng

(Dân trí) - Luật sư cho biết hành vi dùng thuốc mê, thuôc ngủ gây hại đến tính mạng của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ phải đối mặt với khung hình phạt rất nặng, cao nhất là tử hình.

Thứ hai, 30/05/2016 - 08:00

Quảng Trị: Đơn vị khai thác quặng cam kết sẽ hỗ trợ cải tạo ruộng bị bồi lấp cho người dân
Quảng Trị: Đơn vị khai thác quặng cam kết sẽ hỗ trợ cải tạo ruộng bị bồi lấp cho người dân

(Dân trí) - Không chịu hoàn thổ, trồng lại rừng như cam kết, đơn vị khai thác quặng đã rút hết mọi máy móc phục vụ việc khai thác tại khu vực mỏ, người dân càng bức xúc hơn vì quá trình khai thác quặng, nhiều diện tích đất canh tác nông nghiệp bị bồi lấp, không thể sản xuất được.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 10:29

Chủ tịch tỉnh Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo huyện tổ chức giao đất cho dân
Chủ tịch tỉnh Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo huyện tổ chức giao đất cho dân

(Dân trí) - (Dân trí) Sau khi nghe đoàn thanh tra báo cáo và trực tiếp đối thoại với gia đình ông Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng kết luận: Quyết định 728/QĐ – UB, ngày 14/4/1999 là đúng qui định pháp luật; giao Chủ tịch huyện Vĩnh Thuận tổ chức giao đất cho gia đình bà Thắm.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 07:58

Bài 53: Áp thuế 0 đồng, khẩn trương cấp “sổ đỏ” cho cụ bà 75 tuổi!
Bài 53: Áp thuế 0 đồng, khẩn trương cấp “sổ đỏ” cho cụ bà 75 tuổi!

(Dân trí) - Sau 52 kỳ báo điều tra của Báo Dân trí, với sự chỉ đạo “nóng” của trực tiếp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, cụ Đàm Thị Lích đã được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng công nhận lại lô đất thổ cư, khẳng định không phải đóng thuế 5,7 tỷ đồng. Việc cấp sổ đỏ sẽ được thực hiện khẩn trương trong vài ngày tới.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 06:34

Bắc Giang: Dân phá rừng vào tù, nhà lãnh đạo phá rừng xem xét phạt hành chính!
Bắc Giang: Dân phá rừng vào tù, nhà lãnh đạo phá rừng xem xét phạt hành chính!

(Dân trí) - Sự việc ông Phạm Văn Cương (cán bộ tư pháp) là con trai của ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn phá hơn 26.000m2 rừng trái pháp luật khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, lãnh đạo Hạt kiểm lâm Sơn Động cho biết không thể xử lý hình sự mà chỉ xem xét phạt hành chính thủ phạm trong khi cuối năm 2015, tại địa phương này đã có nhiều người dân thường bị phạt nhiều năm tù về hành vi phá rừng.

Thứ sáu, 27/05/2016 - 03:44

Vụ áp thuế 5,7 tỷ: Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mời cụ Lích làm việc
Vụ áp thuế 5,7 tỷ: Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mời cụ Lích làm việc

(Dân trí) - Sau buổi gặp làm việc đầu tiên với cụ Đàm Thị Lích để thu thập thêm tài liệu, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mời cụ Lích lên đối thoại lần thứ 2 về nội dung đơn thư khiếu nại của bà xoay quanh vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất và việc UBND huyện Đức Trọng không thực hiện các quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Thứ sáu, 27/05/2016 - 09:51

Vợ “tố” chồng cũ mang dao ép viết giấy nợ 2,5 tỷ: Toà tuyên án bất thường
Vợ “tố” chồng cũ mang dao ép viết giấy nợ 2,5 tỷ: Toà tuyên án bất thường

(Dân trí) - Viện KSND quận Gò Vấp cho rằng, việc nhận định trong bản án sơ thẩm của TAND quận Gò Vấp đối với bà Lụa là không chính xác, không phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, điều này không đảm bảo cho việc giải quyết vụ án được chính xác, công minh.

Thứ sáu, 27/05/2016 - 08:43

Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Thành phố Thanh Hóa “chống lệnh” lãnh đạo tỉnh?
Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Thành phố Thanh Hóa “chống lệnh” lãnh đạo tỉnh?

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ cấp nhiều “sổ đỏ” cho một thửa đất, tuy nhiên UBND thành phố Thanh Hóa đã “chống lệnh”, một lần nữa thoái thác trách nhiệm.

Thứ sáu, 27/05/2016 - 08:01

Mức hình phạt nào đối với quán Bar thuê 2 cô gái mặc mặc bikini phục vụ khách
Mức hình phạt nào đối với quán Bar thuê 2 cô gái mặc mặc bikini phục vụ khách

(Dân trí) - Sự việc 2 cô gái nhảy mặc bikini uốn éo phục vụ khách trong quán quán Bar tại TP. HCM phản ánh tình trạng quản lý bất cập kiểu “thừa mà thiếu” đối với loại hình dịch vụ giải trí, dẫn đến tình trạng lộn xộn trong xã hội.

Thứ sáu, 27/05/2016 - 07:00

Bắc Giang: Gia đình lãnh đạo thị trấn phá bay hàng chục nghìn m2 rừng Sơn Động
Bắc Giang: Gia đình lãnh đạo thị trấn phá bay hàng chục nghìn m2 rừng Sơn Động

(Dân trí) - Hạt kiểm lâm Sơn Động (Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Giang) vừa có kết luận khẳng định ông Phạm Văn Cương (cán bộ tư pháp) là con trai của ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn đã có hành vi phá hơn 26.000m2 rừng trái pháp luật. Thời điểm phá rừng là năm 2014 khi ông Thắng đang giữ cương vị là Trưởng công an thị trấn Thanh Sơn.

Thứ năm, 26/05/2016 - 09:09

Đi tù đến 7 năm khi thực hiện lừa đảo bán vàng giả
Đi tù đến 7 năm khi thực hiện lừa đảo bán vàng giả

(Dân trí) - Luật sư nhận định, hành vi lừa đảo, bán vàng giả của các đối tượng Diễm, Tuấn, Hoàn gây nguy hiểm cho xã hội, phải chịu mức hình phạt từ 2- 7 năm tù.

Thứ năm, 26/05/2016 - 08:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ áp thuế 5,7 tỷ: Sự xúc động và niềm tin của cụ bà 75 tuổi!
Vụ áp thuế 5,7 tỷ: Sự xúc động và niềm tin của cụ bà 75 tuổi!

(Dân trí) - “Tôi rất xúc động, cảm ơn Bộ trưởng Trần Hồng Hà và sự vào cuộc của ông Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng. Hôm vừa rồi đoàn thanh tra đã mời tôi lên làm việc và xuống đo lại mảnh đất của gia đình tôi. Họ nói sẽ làm rõ và trả lại công bằng cho gia đình. Tôi tin vẫn còn công lý và rất nhiều những lãnh đạo vì dân” - Cụ Đàm Thị Lích chia sẻ.

Thứ năm, 26/05/2016 - 07:27

Vụ bỗng dưng kê biên nhà dân đang ở 18 năm: Nhận diện một quyết định trái pháp luật!
Vụ bỗng dưng kê biên nhà dân đang ở 18 năm: Nhận diện một quyết định trái pháp luật!

(Dân trí) - Liên quan đến việc thi hành án đối với căn nhà số 10 Kim Mã (nay là nhà số 194 Kim Mã), là người được thi hành án và đã mua tài sản từ chính cơ quan thi hành án, nhưng sau gần hai thập kỷ quản lý, sử dụng nhà đất đã mua hợp pháp này, ông Mai Công Ích bỗng nhiên nhận được lệnh của cơ quan thi hành án buộc ông phải giao lại nhà đất số 10 Kim Mã để tổ chức lại việc thi hành án dù những người được thi hành án trong vụ việc này không hề có yêu cầu.

Thứ tư, 25/05/2016 - 09:06

TP.HCM: Ly hôn xong mang dao khống chế vợ cũ, ép viết giấy vay nợ 2,5 tỷ đồng?
TP.HCM: Ly hôn xong mang dao khống chế vợ cũ, ép viết giấy vay nợ 2,5 tỷ đồng?

(Dân trí) - Khi đang nghỉ trưa tại nhà thì bà Lụa bất ngờ bị chồng cũ leo qua tường, cầm dao xông vào đánh người giúp việc và khống chế, buộc bà phải viết giấy vay nợ với số tiền 2,5 tỷ đồng. Bà Lụa cho rằng, sự việc còn nhiều uẩn khúc nhưng khi ra xét xử tòa vẫn tuyên bà phải trả số tiền trên là phi lý.

Thứ tư, 25/05/2016 - 08:39

Thái Nguyên: Tài xế bị khởi tố liên tục kêu oan, HĐXX tuyên hoãn phiên toà
Thái Nguyên: Tài xế bị khởi tố liên tục kêu oan, HĐXX tuyên hoãn phiên toà

(Dân trí) - Sáng nay 25/5, TAND TP Thái Nguyên đã chốt lịch đưa vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” với bị cáo Vũ Văn Vinh (52 tuổi) ra xét xử. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi vụ tai nạn đã được hai bên thỏa thuận dân sự, viết đơn bãi nại, chi cục kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên cũng có công văn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với tài xế nhưng Công an TP Thái Nguyên vẫn khởi tố lái xe ô tô trong khi bị can liên tục kêu oan cho rằng mình là nạn nhân của vụ tai nạn.

Thứ tư, 25/05/2016 - 08:20

Gọi đồng bọn đến chém CSGT sau vi phạm, kẻ manh động sẽ chịu hình phạt nào?
Gọi đồng bọn đến chém CSGT sau vi phạm, kẻ manh động sẽ chịu hình phạt nào?

(Dân trí) - Tình trạng đối tượng vi phạm có hành vi chống đối người thi hành công vụ đang gia tằng. Luật sư cho biết, đối tượng gây thương tích, cản trở người thi hành công vụ đối mặt với án phạt tù 2- 7 năm.

Thứ ba, 24/05/2016 - 03:31

Vụ áp thuế 5,7 tỷ: Tổng cục Quản lý đất đai theo sát kết quả thanh tra của tỉnh Lâm Đồng
Vụ áp thuế 5,7 tỷ: Tổng cục Quản lý đất đai theo sát kết quả thanh tra của tỉnh Lâm Đồng

(Dân trí) - Sau khi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chỉ đạo “nóng” giải quyết vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng với 253m2 đất huyện gây phẫn nộ trong dư luận, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc đầu tiên với gia đình cụ Đàm Thị Lích. Tổng cục Quản lý Đất đai chịu trách nhiệm dẫn đầu đoàn công tác của Bộ vào tỉnh Lâm Đồng phối hợp kiểm tra ngay sự việc.

Thứ ba, 24/05/2016 - 08:52

Hải Dương: "Người dân không chức tước bị khởi tố tội Lạm quyền là bất thường!"
Hải Dương: "Người dân không chức tước bị khởi tố tội Lạm quyền là bất thường!"

(Dân trí) - “Trong vụ án này, anh Phạm Văn Tình chỉ là người dân bình thường, không có chức vụ, quyền hạn gì trong Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, bơm hút cát sỏi lòng sông năm 2010 của UBND huyện Kinh Môn vì vậy chưa thỏa mãn yếu tố chủ thể của tội phạm. Việc Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) khởi tố anh Tình tội Lạm quyền là bất thường”, luật sư Vi Văn Diện phân tích.

Thứ ba, 24/05/2016 - 08:29

Hà Nội: Ai "phù phép" cho những tấm sổ đỏ được cấp trên “đất ma” tại huyện Hoài Đức?
Hà Nội: Ai "phù phép" cho những tấm sổ đỏ được cấp trên “đất ma” tại huyện Hoài Đức?

(Dân trí) - Đã hơn 5 tháng kể từ ngày có kết luận vụ cấp sổ đỏ trên “đất ma”, đồng thời UBND huyện Hoài Đức cũng đã có văn bản số 5190/UBND-TTr chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, thế nhưng chính quyền huyện Hoài Đức vẫn chưa công khai trước dư luận về việc xử lý các cán bộ sai phạm.

Thứ ba, 24/05/2016 - 08:06

Nhịp cầu bạn đọc số 12: Tác giả bài thuốc quý từ sâm ngọc linh xin xét lại giải thưởng Hồ Chí Minh
Nhịp cầu bạn đọc số 12: Tác giả bài thuốc quý từ sâm ngọc linh xin xét lại giải thưởng Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Tuần qua, báo Dân Trí tại TP HCM đã nhận được đơn, thư khiếu nại của nhiều bạn đọc và đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Thứ hai, 23/05/2016 - 02:38

Vụ áp thuế 5,7 tỷ: Tỉnh Lâm Đồng lập đoàn thanh tra làm việc với gia đình cụ Lích
Vụ áp thuế 5,7 tỷ: Tỉnh Lâm Đồng lập đoàn thanh tra làm việc với gia đình cụ Lích

(Dân trí) - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc đầu tiên với gia đình cụ Đàm Thị Lích xoay quanh khiếu nại của cụ Lích về vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất và khiếu nại việc UBND huyện Đức Trọng không thực hiện quyết định số 3572/QĐUB của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 28/11/2001.

Thứ hai, 23/05/2016 - 08:25

Thái Nguyên: Nhiều “góc khuất” cần làm rõ trong vụ TNGT tài xế bị khởi tố liên tục kêu oan
Thái Nguyên: Nhiều “góc khuất” cần làm rõ trong vụ TNGT tài xế bị khởi tố liên tục kêu oan

(Dân trí) - “Tòa án nhân dân TP Thái Nguyên cần trả Hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ nhiều nội dung để đảm bảo vụ án được giải quyết khách quan, đúng luật, tránh oan sai như: Trưng cầu giám định dấu vết phương tiện để làm rõ lỗi của người điều khiển phương tiên tham gia giao thông; Trưng cầu giám định tốc độ của các xe ngay trước thời điểm va chạm; cần điều tra bổ sung, xác định nồng độ cồn đối với lái xe mô tô tại thời điểm xảy ra tai nạn”, luật sư Nguyễn Quang Hùng phân tích.

Thứ hai, 23/05/2016 - 08:00

Thông tin hộ tịch, bằng cấp sai lệch nhau, phải làm thế nào để sửa đổi?
Thông tin hộ tịch, bằng cấp sai lệch nhau, phải làm thế nào để sửa đổi?

(Dân trí) - Không ít người gặp phải rắc rối khi các thông tin trên bằng cấp, giấy khai sanh, hộ khẩu khác nhau. Vậy phải làm sao để điều chỉnh các thông tin này khi có sự sai khác?

Chủ nhật, 22/05/2016 - 07:48