Quảng Bình: Doanh nghiệp khiếu nại hồ sơ mời thầu dự án cơ sở hạ tầng tại huyện Quảng Trạch!

(Dân trí) - Nhiều doanh nghiệp lớn tham gia mua hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu số 03 (XL01-CSHT+QT1) san lấp mặt bằng nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát, từ cảng than vào Nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch 1 nằm trong dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch bức xúc cho rằng, nhiều nội dung trong HSMT "tréo ngoe" khiến nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn.

“Cắt xén” HSMT so với Thông tư của Bộ KH&ĐT

Theo như phản ánh của nhiều doanh nghiệp tham gia mua HSMT gói thầu số 03 (XL01-CSHT+QT1) san lấp mặt bằng nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát, từ cảng than vào Nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch 1, dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có nhiều nội dung bị “cắt xén”, chưa phù hợp so với Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết hồ sơ mời thầu xây lắp.

Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03 (XL01-CSHT+QT1) san lấp mặt bằng nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát, từ cảng than vào Nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch 1 mà Ban quản lý dự án Nhiệt điện 2 đưa ra để mời thầu có nhiều nội dung bị cắt xén, chưa phù hợp với...
Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03 (XL01-CSHT+QT1) san lấp mặt bằng nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát, từ cảng than vào Nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch 1 mà Ban quản lý dự án Nhiệt điện 2 đưa ra để mời thầu có nhiều nội dung bị "cắt xén", chưa phù hợp với...
... Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết hồ sơ mời thầu xây lắp
... Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết hồ sơ mời thầu xây lắp

Cụ thể, về công trình kinh nghiệm: Theo yêu cầu HSMT tại mục 4: kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp, trang 49 có nội dung: “Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(3) theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn (4) kể từ ngày 01/01/2014 cho đến ngày đóng thầu với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh)”.

Tuy nhiên, đối chiếu với Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì trong HSMT mà bên mời thầu là Ban quản lý dự án Nhiệt điện 2 đưa ra đã cắt bỏ đi phần nhà thầu phụ hoặc nhà thầu quản lý. “Bỗng nhiên bên mời thầu cắt bỏ đi phần nhà thầu phụ hoặc nhà thầu quản lý là chưa phù hợp với quy định của Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”, một nhà thầu đưa ra quan điểm.

Vì sao không quy định giá trị của hợp đồng tương tự?

Một sự “bất thường” khác nữa là, theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp, tại chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, mục 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, điểm 4: kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp có nêu rõ: “(i) số lượng hợp đồng là N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc (ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ X.”.

“... Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét”. “Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị phần công việc xây lắp của hợp đồng trong khoảng 50% - 70% giá trị phần công việc xây lắp của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu”.

Tuy nhiên, theo HSMT tại mục 4: kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp, trang 49 có nội dung: “Số lượng hợp đồng ít nhất là 01: có khối lượng đắp đất, cát >= 280.000 m3 trong các lĩnh vực san lấp mặt bằng, xây dựng công trình giao thông”. Như vậy, việc HSMT không quy định giá trị của hợp đồng tương tự là chưa phù hợp với quy định của Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Phòng kỹ thuật an toàn, phụ trách giải phóng mặt bằng thuộc dự án Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch dẫn PV Dân trí đi khảo sát xung quanh khu vực nhà máy
Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Phòng kỹ thuật an toàn, phụ trách giải phóng mặt bằng thuộc dự án Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch dẫn PV Dân trí đi khảo sát xung quanh khu vực nhà máy

Ngoài ra, gói thầu số 03(XL01-CSHT+QT1) san gạt mặt bằng: nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát từ cảng than vào nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch đang mời thầu bao gồm nhiều hạng mục: Đắp nền khu vực nhà máy chính, độ chặt yêu cầu K=0,9; lắp đặt ống cống; đắp lớp mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng dày 6cm; đắp lớp cấp phối đá dăm loại II Dmax=25mm lu lèn đần chặt K>=0,98 dày 30cm; đào đất cấp III dày 30cm … và nhiều hạng mục khác nữa.

Thế nhưng bên mời thầu chỉ mời khối lượng 1 hạng mục là: “có khối lượng đắp đất, cát >= 280.000 m3 trong các lĩnh vực san lấp mặt bằng, xây dựng công trình giao thông”. “Bên mời thầu không mời giá trị Hợp đồng tương tự mà chỉ mời một hạng mục, khối lượng hạng mục này ít hơn 50% khối lượng đất đắp của gói thầu. Sau khi nghiên cứu HSMT và đối chiếu với các quy định thì bên mời thầu đang mời chưa phù hợp với quy định của Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”, nhà thầu mua HSMT phân tích.

HSMT “tréo ngoe”... nhà thầu gặp khó!

Cũng theo lời nhà thầu này, ông có thắc mắc là: “Ngoài hai loại công trình lĩnh vực san lấp mặt bằng, xây dựng công trình giao thông thì với những công trình khác cũng đắp đất, cát có tính chất kỹ thuật cao hơn (ví dụ: độ chặt K lớn hơn) có được xem xét không?”.

Bên mời thầu đã trả lời: “Tại phần 2. Yêu cầu về xây lắp, chương V. yêu cầu về xây lắp, mục 1.7: Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chính, điểm a.2, trang 97 của Hồ sơ mời thầu nêu nội dung về “Cao độ, độ đầm chặt san nền hoàn thiện” là các yêu cầu được thiết kế cho hạng mục thuộc gói thầu. Bên mời thầu sẽ căn cứ các nội dung này để đánh giá về các nội dung đề xuất kỹ thuật trong Hồ sơ dự thầu của nhà thầu”. “Trả lời như thế là không rõ ràng nên sẽ làm cho việc chuẩn bị HSDT của các nhà thầu gặp nhiều khó khăn”, vị này bức xúc nói .

Trong quá trình triển khai dự Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 cũng gặp rất nhiều vướng mắc trong giải phòng mặt bằng
Trong quá trình triển khai dự Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 cũng gặp rất nhiều vướng mắc trong giải phòng mặt bằng

Nhiều nhà thầu có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này khẳng định rằng, gói thầu số 03(XL01-CSHT+QT1) san gạt mặt bằng: nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát từ cảng than vào nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch là công trình có kỹ thuật đơn giản, rất nhiều nhà thầu có khả năng làm được.

Tuy nhiên, việc HSMT đưa ra các điều kiện ngặt nghèo, không phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước trong đấu thầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Điều này, tại khoản 5, điều 3 của thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nêu rõ: “... không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Không được chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu về Chỉ dẫn nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng; ...”.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Dân trí đã gặp lãnh đạo đơn vị mời thầu là Ban quản lý dự án Nhiệt điện 2, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc đã từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến dự án này, bởi theo ông Thành, gói thầu số 03 đang trong thời gian chuẩn bị đấu thầu, nó thuộc về bí mật của công tác đấu thầu nên không thể cung cấp thông tin cho báo chí (?!).

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 thuộc dự án Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch được xây dựng tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, trên tổng diện tích 199ha, công suất 1.200MW. Tổng mức đầu tư gần 1,7 tỷ USD, sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun, cung cấp 8,4 tỷ kWh một năm.

Dự án này do PetroVietnam làm chủ đầu tư, khởi công tháng 7/2011, dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành tháng 12/2015. Tuy nhiên đến nay, dự án này mới chỉ thực hiện được một số hạng mục cơ bản như đào kênh điều hòa, xây dựng nhà văn phòng dự án... So với kế hoạch ban đầu là đưa tổ máy số 1 phát điện và hòa lưới quốc gia vào tháng 6/2015 và tổ máy số 2 vào tháng 12/2015, dự án đã chậm tiến độ 1 năm. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã có đề xuất lên Chính phủ, xin chuyển chủ đầu tư dự án này từ PetroVietnam sang EVN.

Với việc PVN thiếu vốn triển khai, nên sau nhiều năm khởi công, tiến độ dự án vẫn không đáp ứng yêu cầu đặt ra. Vào năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã giao EVN thay thế Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Thủ tướng giao Bộ Công Thương hướng dẫn PetroVietnam và EVN thực hiện phương án xử lý các thủ tục chuyển giao dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tiến độ, tránh lãng phí và thất thoát trong quá trình chuyển giao.

Cùng với quyết định này, Thủ tướng cũng chỉ đạo thu hồi chủ trương giao Tập đoàn Inter RAO (Nga) nghiên cứu phát triển dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 2, công suất 2x600 MW tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch (Quảng Bình). EVN sẽ là đơn vị tiếp quản, làm chủ đầu tư dự án này.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc.

Nhóm PV điều tra