Thứ tư, 21/11/2018 - 08:21

Bài 31:

"Nữ quái" được cán bộ tiếp tay trong vụ “1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ” tại Thanh Hóa là ai?

Dân trí

Bà Nguyễn Thị Cúc chủ thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân là căn nguyên gây ra vụ việc một thửa đất làm nhiều sổ đỏ bán cho nhiều người. Hành vi gian dối, dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của “nữ quái” này có sự tiếp tay của cán bộ UBND thành phố Thanh Hóa.

Một thửa đất lừa bán cho... hai người

Liên quan đến vụ việc “1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ” tại Thanh Hóa, ngoài những sai phạm nghiêm trọng của cán bộ, lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sau giám sát chỉ rõ, hành vi gian dối, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Cúc cũng được nêu cụ thể:

Thứ nhất, bà Nguyễn Thị Cúc biết rõ thửa đất số 124, tờ bản đồ số 19 với diện tích 197,5m2 đang tồn tại 02 GCNQSDĐ nhưng vẫn bán cho 2 người khác nhau là ông Lê Xuân Trường và Lê Văn Chung, đây là hành vi gian dối với cơ quan nhà nước và gian dối với ông Chung, ông Trường.


Bà Nguyễn Thị Cúc người có một thửa đất lừa bán cho hai người để trục lợi bất chính vẫn chưa bị xử lý.

Bà Nguyễn Thị Cúc người có một thửa đất lừa bán cho hai người để trục lợi bất chính vẫn chưa bị xử lý.

Bà Cúc lợi dụng vào việc một số cán bộ, công chức thành phố Thanh Hóa đã làm không đúng trách nhiệm công vụ được giao và cố ý làm sai lệch hồ sơ, không chấp hành đúng quy trình thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” tại cơ quan UBND thành phố Thanh Hóa theo Quyết định số 3789/2008/QĐ-UBND ngày 5/12/2008 của UBND thành phố Thanh Hóa (nay vẫn còn hiệu lực thi hành) nên đã đề nghị hợp 2 thửa đất (117 và 124), bà Cúc đã được cấp GCNQSDĐ số BD 473970 ngày 17/3/2011 mà chưa bị thu hồi GCNQSDĐ số AG 725761 cấp ngày 8/11/2006 đã được cấp cho bà (hai GCNQSDĐ cấp chồng lên phần đất 197,5m2).

Bà Cúc đã ký hợp đồng bán thửa đất trên cho hai người: Vào năm 2013 bán cho ông Lê Xuân Trường thửa đất 345m2 GCNQSDĐ BD 473970 (trong đó có diện tích 197,5m2); Năm 2014 bà Cúc tiếp tục chuyển nhượng cho ông Lê Văn Chung diện tích 197,5,2 theo GCNQSDĐ số AG 725761 (diện tích 197,5m2 này nằm trong tổng diện tích 345m2 đã chuyển nhượng cho ông Trường năm 2003).

Đây là việc làm gian dối của bà Nguyễn Thị Cúc với cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa và gian dối đối với ông Trường, ông Chung nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thứ hai, bà Nguyễn Thị Cúc dùng hành vi gian dối như trên để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng của ông Chung: Bằng việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Cúc và gia đình ông Chung được công chứng tại Văn phòng Công chứng Thiệu Hóa (theo hợp đồng công chứng số 1182, quyển số 04 TP/CC-SCC ngày 16/6/2014) bà Cúc đã nhận của gia đình ông Chung 3,5 tỷ đồng (có giấy nhận tiền viết tay) để bán mảnh đất 197,5m2 theo GCNQSDĐ AG 725761, trong khi trước đó bà đã bán mảnh đất 345m2 cho ông ông Trường.

Số nhà 38 Tống Duy Tân được cấp 2 sổ đỏ chồng lên nhau. Từ sổ đỏ sai phạm UBND thành phố Thanh Hóa cấp thêm 2 sổ đỏ khác.
Số nhà 38 Tống Duy Tân được cấp 2 sổ đỏ chồng lên nhau. Từ sổ đỏ sai phạm UBND thành phố Thanh Hóa cấp thêm 2 sổ đỏ khác.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đều chung nhận định bà Nguyễn Thị Cúc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 139/BLHS nhưng không khởi tố vì hai lý do: Ông Lê Văn Chung không có đơn tố cáo bà Cúc?; Các giấy tờ Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ông Chung cung cấp cho cơ quan Công an chỉ là giấy tờ phô tô công chứng?.

Cán bộ tiếp tay cho “nữ quái” như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Cúc là căn nguyên của vụ việc, nhưng những hành vi gian dối, dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà này đã có “sự tiếp tay không hề nhẹ” của ông Lê Hữu Dũng và một số cán bộ, công chức thành phố Thanh Hóa.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới GCNQSDĐ đối với thửa đất số 117, tờ bản đồ số 19 diện tích 147,5m2 từ ông Trương Ngọc Tuấn – nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy Thanh Hóa, ông Lê Hữu Dũng – Viên chức tập sự Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Thanh Hóa, biết thửa đất này không có lối đi chung nhưng không hướng dẫn bà Cúc làm đơn và các thủ tục cần thiết khác để hợp 02 thửa (thửa số 117 tờ bản đồ số 19 diện tích 147,5m2 với thửa số 124 tờ bản đồ số 19 diện tích 197,5m2 đã được cấp GCNQSDĐ AG 725761).

Ông Dũng sử dụng mẫu đơn đề nghị cấp mới cho thửa đất số 117, tờ bản đồ số 19 để sử dụng cho việc hợp thửa đất số 117 và 124, rồi chỉnh sửa phần diện tích 147,5m2 đã ghi trong đơn của bà Cúc, dùng bút xóa xóa chữ số 147,5m2 ở mục “diện tích” và “sử dụng riêng” rồi ghi đè lên thành số 345m2 là việc cố ý làm sai lệch hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ.

Sổ đỏ cấp hợp pháp AG 725761 cho số nhà 38 Tống Duy Tân do vợ chồng ông Chung đang nắm giữ.
Sổ đỏ cấp hợp pháp AG 725761 cho số nhà 38 Tống Duy Tân do vợ chồng ông Chung đang nắm giữ.

Ông Lê Văn Công – cán bộ phòng TNMT thành phố Thanh Hoá lập danh sách cấp GCNQSDĐ cho hộ bà Cúc với diện tích 345m2, thửa đất 117 + 124 ghi chú là đất thổ cư; lập tờ trình trình lãnh đạo Phòng TNMT ký và dự thảo Quyết định về việc cấp GCNQSDĐ, sau đó ông Lê Đức Công – Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa ký Quyết định và ký GCNQSDĐ mà không thu hồi GCNQSDĐ cũ số AG 725761 vào danh sách cấp GCNQSDĐ cho hộ bà Cúc để chuyển bộ phận một cửa thu hồi GCNQSDĐ cũ trước khi cấp mới.

Việc thiếu trách nhiệm trong khi ký, trình hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ của cán bộ, công chức trên đã dẫn đến việc bà Nguyễn Thị Cúc được cấp GCNQSDĐ BĐ 473970 diện tích 345m2 ngày 17/3/2011 mà không bị thu hồi GCNQSDĐ cũ số AG 725761 diện tích 197,5m2 cấp năm 2006.

van ban chi dao khoi to

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khởi tố vụ "1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ" để làm rõ các sai phạm có liên quan.

Đến nay, bà Nguyễn Thị Cúc và những cán bộ có sai phạm nêu trên vẫn chưa bị xử lý nghiêm minh khiến dư luận hoài nghi về sự bao che, tiếp tay cho sai phạm, bỏ lọt tội phạm của cơ quan công quyền tỉnh Thanh Hóa.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Quang Tân