Nghệ An: Những văn bản về đất đai còn chưa hợp lòng dân

(Dân trí) - Cho rằng quyền lợi bị xâm hại, ông Phúc khởi kiện UBND tỉnh Nghệ An ra tòa. Tuy nhiên, khi vụ án đi đến hồi kết thì những văn bản “nước rút” được ban hành và vụ án bị hoãn, đình chỉ.

Suốt nhiều năm qua đi đòi công lý nhưng không được thực thi. Ông Nguyễn Tân Phúc đã quyết định khởi kiện UBND tỉnh Nghệ An ra TAND tỉnh Nghệ An. Chính quyền UBND tỉnh Nghệ An bị kiện do đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND.KT về việc: Yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 92 và các Quyết định liên quan đến quá trình thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đối với 5.042m2 đất mà gia đình ông bị thu hồi. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã thụ lý vụ án, đưa ra xét xử.


Quyết định số 9569 UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu hủy một số Quyết định liên quan đến quá trình thu hồi, hỗ trợ đối với diện tích đất của gia đình ông Nguyễn Tân Phúc.

Quyết định số 9569 UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu hủy một số Quyết định liên quan đến quá trình thu hồi, hỗ trợ đối với diện tích đất của gia đình ông Nguyễn Tân Phúc.

“Quyết định số 92 của UBND tỉnh Nghệ An giữ nguyên những Quyết định trước đó của UBND huyện Nam Đàn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của gia đình tôi trên phần diện tích đất bị thu hồi. Chính vì vậy tôi đã khởi kiện Quyết định này và tỉnh Nghệ An mong tòa án xem xét trả lại những quyền lợi hợp pháp cho gia đình tôi trên phần diện tích đất bị thu hồi. Tôi là người có quyền lợi trực tiếp liên quan đến thửa đất bị thu hồi, tuy nhiên cá nhân tôi không hề biết đến Quyết đinh số 8430/QĐ.UBND ngày 23/11/2012 của UBND huyện Nam Đàn về việc thu hồi diện tích đất trên. Tôi chỉ biết đến Quyết định này sau khi phiên tòa được mở”, ông Phúc trình bày.

Qúa trình giải quyết khiếu nại của các cơ quan có thẩm quyền đều “né” tránh đến Quyết định của UBND huyện Nam Đàn vào năm 1989 giao cho gia đình ông bé tổng diện tích 7.750m2 đất hoang sử dụng lâu dài. Theo điều 50, điểm a Luật đất đai năm 2003 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau thì được cấp GCNQSDĐ mà không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Ông Nguyễn Tân Phúc được UBND huyện Nam Đàn giao đất vào năm 1989, từ đó đến thời điểm bị thu hồi ông sử dụng ổn định, không tranh chấp, cá nhân ông còn tôn tạo, khai hoang phần đất bên cạnh...
Ông Nguyễn Tân Phúc được UBND huyện Nam Đàn giao đất vào năm 1989, từ đó đến thời điểm bị thu hồi ông sử dụng ổn định, không tranh chấp, cá nhân ông còn tôn tạo, khai hoang phần đất bên cạnh...

Bao gồm: Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước...

Như vậy ông Nguyễn Tân Phúc được UBND huyện Nam Đàn giao đất vào năm 1989, từ đó đến thời điểm bị thu hồi ông sử dụng ổn định, không tranh chấp, cá nhân ông còn tôn tạo, khai hoang phần đất bên cạnh. Điều hiển nhiên ông sẽ được cấp GCNQSDĐ và hưởng những quyền lợi hợp pháp liên quan về đất nếu bị thu hồi. Bởi thế nếu quá trình thu hồi, giải phóng mặt bằng của UBND huyện Nam Đàn là đúng quy trình thì ông Phúc phải được bồi thường về đất.

Xác nhận của các cá nhân, ban cán sự khối, xóm, UBND thị trấn Nam Đàn về nguồn gốc đất ông Phúc.
Xác nhận của các cá nhân, ban cán sự khối, xóm, UBND thị trấn Nam Đàn về nguồn gốc đất ông Phúc.

Đặc biệt về trình tự thu hồi đất, UBND huyện Nam Đàn đã vi phạm nghiêm trọng quy định về trình tự thu hồi đất khi tiến hành giải phóng mặt bằng đối với thửa đất của gia đình ông Phúc. “Điều 39, khoản 2 quy định: Trước khi thu hồi đất, chậm nhất là 9 - 10 ngày đối với đất nông nghiệp, 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho người dân được biết lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư”. Tại điều 26, khoản 2 Thông tư 14/2009/TT-BTNMT năm 2009 quy định: “Thông báo thu hồi đất của UBND cấp tỉnh".

Quyết định cấp đất cho gia đình ông Nguyễn Tân Phúc vào năm 1989 của UBND huyện Nam Đàn, trong đó ghi rõ tổng diện tích 7.750m2 sử dụng lâu dài.

Quyết định cấp đất cho gia đình ông Nguyễn Tân Phúc vào năm 1989 của UBND huyện Nam Đàn, trong đó ghi rõ tổng diện tích 7.750m2 sử dụng lâu dài.

Khi Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đang giải quyết vụ án theo thẩm quyền thì UBND tỉnh Nghệ An có Công văn đóng dấu hỏa tốc số 7245/UBND-BTD ngày 21/9/2017 gửi: Chánh thanh tra tỉnh, GĐ Sở TN&MT, GĐ Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn. Nội dung công văn này nêu rõ: “Xét thấy cần kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại của Quyết định giải quyết khiếu nại số 92 để xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao: Chánh thanh tra tỉnh Nghệ An thành lập tổ công tác liên ngành (do một lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm tổ trưởng. Giao các đơn vị:Sở TN&MT, Sở Tư pháp cử cán bộ tham gia tổ công tác). Để kiểm tra rà soát lại vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Tân Phúc...

Nghệ An: Những văn bản về đất đai còn chưa hợp lòng dân - 5
Quyết định về việc xử lý báo cáo kết quả đất đai của ông Phúc do ông Thái Văn Nông - nguyên Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn ký.
Quyết định về việc xử lý báo cáo kết quả đất đai của ông Phúc do ông Thái Văn Nông - nguyên Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn ký.

Song hành với đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cũng ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-PT ngày 25/9/2017 tạm ngừng phiên tòa với lý do: Cần xác minh thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ mà không thực hiện thì không thể giải quyết được vụ án và không thể thực hiện ngay tại phiên tòa. Ngoài ra người bị kiện có đơn đề nghị tạm ngừng phiên tòa để kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại.

Ngày 26/10/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An lại tiếp tục ban hành Quyết định số 10/2017/QĐST-HC Tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính. Lý do vụ án bị đình chỉ là: “Đợi kết quả giải quyết của cơ quan khác quy định tại điểm d, khoản 1, điều 141 Luật tố tụng hành chính”.

Hủy tất cả các Quyết định bị khởi kiện

Ngày 8/12/2017, căn cứ vào kết quả của kiểm tra, rà soát của tổ công tác, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục ký Công văn hỏa tốc số 9567/UBND.BTD về xử lý kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Tân Phúc.

Công văn được đóng dấu hỏa tốc này gửi đến Chánh thanh tra tỉnh, GĐ Sở TN&MT, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn trong đó nêu rõ: Giao UBND huyện Nam Đàn tổ chức thực hiện các nội dung gồm: Ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định số 8430/QĐ.UBND ngày 23/11/2012 của UBND huyện Nam Đàn về việc thu hồi đất tại khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn. Lý do hủy bỏ, thiếu căn cứ và không đúng quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đơn tố cáo của ông Phúc gửi đi rất nhiều nơi, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.
Đơn tố cáo của ông Phúc gửi đi rất nhiều nơi, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

Ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định số 3345/QĐ.UBND ngày 23/6/2014 của UBND huyện Nam Đàn về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Tân Phúc khi thu hồi đất. Lý do hủy bỏ, Quyết định thu hồi đất số 8430/QĐ-UBND đã bị hủy bỏ.

Ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định 4922/QĐ-UBND.KT ngày 20/7/2015 của Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tân Phúc sau khi hủy bỏ các Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Lý do hủy bỏ, đối tượng khiếu nại (các Quyết định 8430, 3345) đã bị hủy bỏ.

Thực hiện lại quy trình, thủ tục thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất cho gia đình ông Nguyễn Tân Phúc theo đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn gia đình ông Nguyễn Tân Phúc làm các thủ tục kê khai, đăng ký đất đai. Chỉ đạo UBND thị trấn Nam Đàn và các phòng, ban chuyên môn thực hiện các thủ tục công nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Nguyễn Tân Phúc theo quy định của pháp luật đối với phần đất nông nghiệp liền kề với đất ở đã được UBND huyện Nam Đàn công nhận quyền sử dụng đất.

Không chấp nhận với Quyết định Tạm đình chỉ vụ án, ông Nguyễn Tân Phúc tiếp tục làm đơn kháng án tới Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội để kháng cáo quyết định tạm đình chỉ vụ án của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Hiện tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã có Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm.

Nhiều năm liền đi trong cái vòng luẩn quẩn khiếu nại... đến bước đường cùng ông Phúc quyết định khởi kiện chính quyền địa phương ra tòa để đòi lại những quyền lợi của mình.
Nhiều năm liền đi trong cái vòng luẩn quẩn khiếu nại... đến bước đường cùng ông Phúc quyết định khởi kiện chính quyền địa phương ra tòa để đòi lại những quyền lợi của mình.

Khi vụ án được Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thụ lý để xét xử phúc thẩm thì Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An lại tiếp tục ban hành Quyết định để tiếp tục giải quyết vụ án hành chính.

Khi vụ án được tòa án đưa ra xét xử thì những quá trình giải quyết, xem xét khiếu nại của gia đình ông Phúc mới được tập trung làm rõ. Sau đó những Quyết định liên quan được hủy bỏ với một công văn “hỏa tốc”.

Tuy nhiên, những Quyết định này tồn tại trong suốt nhiều năm qua đã gây không ít khổ sở cho gia đình ông Nguyễn Tân Phúc. Bên cạnh đó việc thực hiện những Quyết định này bằng các văn bản, công văn bảo vệ thi công đã khiến hiện trạng đất bị thay đổi, công trình kiến trúc, tài sản trên đất bị phá hủy. Ông Phúc không có chỗ ở, sản xuất trong nhiều năm qua thì ai là người phải chịu trách nhiệm.

Thông báo của TAND cấp cao tại Hà Nội về việc thụ lý vụ án. Tuy nhiên sau đó,TAND tỉnh Nghệ An lại ban hành Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án?
Thông báo của TAND cấp cao tại Hà Nội về việc thụ lý vụ án. Tuy nhiên sau đó,TAND tỉnh Nghệ An lại ban hành Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án?

Ngay sau khi TAND tỉnh Nghệ An quyết định đình chỉ vụ án, ông Nguyễn Tân Phúc đã có Đơn kháng cáo quyết định này.
Ngay sau khi TAND tỉnh Nghệ An quyết định đình chỉ vụ án, ông Nguyễn Tân Phúc đã có Đơn kháng cáo quyết định này.

“Tôi mong muốn vụ án sớm được đem ra xét xử. Những cá nhân, tổ chức nào liên quan xâm phạm quyền lợi hợp pháp của gia đình tôi, đẩy chúng tôi vào cảnh khốn cùng trong suốt nhiều năm qua phải chịu trách nhiệm. Họ ban hành Quyết định thu hồi đất rồi đến đập phá, san lấp khiến gia đình tôi không thể sống được như vậy, bây giờ họ thấy sai thì hủy bỏ... chúng tôi có đáng phải chịu sự hành hạ đến như vậy” ông Phúc ngao ngán.

Còn nữa...

Nhóm PVĐT

Tin liên quan
Thu hồi đất vô lý, dân kiện chính quyền ra tòa: Những quyết định "quên" quyền lợi của dân?

Thu hồi đất vô lý, dân kiện chính quyền ra tòa: Những quyết định "quên" quyền lợi của dân?

Mảnh đất sử dụng ổn định và đã được giao cho gia đình từ năm 1989, ông Phúc bỗng dưng nhận được những kết luận Thanh tra quá trình sử dụng đất. Sau đó, hơn 5.000m2 đất được đưa vào diện thu hồi mà chính chủ sở hữu không biết, ông buộc phải khởi kiện chính Chủ tịch tỉnh ra tòa để đòi lại quyền lợi hợp pháp của mình.
Nghệ An: Đất đang sử dụng ổn định, bỗng bị thu hồi vô lý!

Nghệ An: Đất đang sử dụng ổn định, bỗng bị thu hồi vô lý!

Mảnh đất sử dụng ổn định và đã được giao cho gia đình từ năm 1989, ông Phúc bỗng dưng nhận được những kết luận Thanh tra quá trình sử dụng đất. Sau đó, hơn 5.000 m2 đất được đưa vào diện thu hồi mà chính chủ sở hữu không biết, khiến gia đình ông phải đội đơn cầu cứu khắp nơi, đến bước đường cùng ông buộc phải khởi kiện chính Chủ tịch tỉnh ra tòa để đòi lại quyền lợi hợp pháp của mình.
Đang được quan tâm