Thứ hai, 06/07/2020 - 16:37

Gói an sinh 62.000 tỷ đồng:

Nam Định đẩy nhanh tiến độ rà soát hỗ trợ đối tượng người lao động

Dân trí

Tính đến nay, Nam Định đã chi gần 300 tỷ đồng thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tỉnh cũng bắt đầu chi trả cho đối tượng là người lao động.

Theo số liệu của Sở LĐ-TB&XH Nam Định, toàn tỉnh đã chi trả 99,99% cho 4 diện đối tượng hỗ trợ 1 lần, gồm người có công, thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo.

UBND tỉnh Nam định đã phê duyệt danh sách 41.426 người đủ điều kiện với số tiền 62 tỷ đồng cho diện đối tượng người có công. Đến nay 9/10 huyện, thành phố đã chi trả xong cho 99,96% đối tượng. 

Với đối tượng bảo trợ xã hội, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí của 10/10 huyện, thành phố cho 75.220 người đủ điều kiện, với tổng số tiền trên 112 tỷ đồng. Hiện tại, tất cả các địa phương đã chi trả xong 100%. 

Nam Định đẩy nhanh tiến độ rà soát hỗ trợ đối tượng người lao động - 1

Theo số liệu của Sở LĐ-TB&XH, toàn tỉnh đã chi trả đạt 99,99% cho 4 diện đối tượng hỗ trợ 1 lần.

Với đối tượng là hộ nghèo, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí cho 11.203 người đủ điều kiện với số tiền 8 tỷ gần 400 triệu đồng. 10/10 huyện, thành phố đã chi trả xong 100% cho diện đối tượng hộ nghèo

Trường hợp hộ cận nghèo, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí cho 121.619 người đủ điều kiện tương ứng với số tiền hơn 91 tỷ đồng. Các huyện, thành phố đã chi trả 100%, trong đó tỉnh nộp lại ngân sách Nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng do đối tượng trùng, tách khẩu, tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, Sở LĐ-TB&XH đã thẩm tra và trình UBND tỉnh Nam Định danh sách 79 người. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ cho 70 người với số tiền 142,2 triệu đồng.

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH cho biết, tổ thẩm tra của Sở đã tiếp nhận hồ sơ của 8/10 huyện, thành phố cho 4 diện đối tượng còn lại.

UBND tỉnh cũng đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ cho 6 hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch, với số tiền 6 triệu đồng.

Với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, Sở đã thẩm tra  và trình UBND tỉnh 85 người. 52 người được phê duyệt với số tiền hỗ trợ là 79 triệu đồng.

Với nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, cả tỉnh có 7.398 người. Sở LĐ-TB&XH thẩm tra trình UBND tỉnh 6.507 người. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt cho 5.036 người với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời Sở cũng tập trung rà soát, lập danh sách trình UBND tỉnh Nam Định phê duyệt kinh phí. Tỉnh phấn đấu hoàn thành chi trả cho các nhóm đối tượng còn lại trong thời gian sớm nhất.

Đức Văn

Tin liên quan

Mới nhất