Thứ hai, 08/07/2019 - 12:31

Hơn 40.000 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Dân trí

Sau 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Trung tâm DVVL tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận 42.044 lao động mất việc đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người thất nghiệp hưởng trợ cấp năm sau cao hơn năm trước, hàng năm tăng trên 10%.

Theo Trung tâm DVVL tỉnh, Vĩnh Long đã có sự phối hợp thường xuyên giữa các ngành, các cấp trong việc tuyên truyền, tập huấn, đối thoại, hướng dẫn thực hiện, chia sẻ thông tin, giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách BHTN.

Bên cạnh đó, nhờ được triển khai thường xuyên nên chính sách BHTN được phổ biến khá sâu rộng, làm chuyển biến nhận thức các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó nâng cao hiểu biết về quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động bị thất nghiệp và của người sử dụng lao động.

Hơn 40.000 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp - 1

Trong 10 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận 42.044 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó nữ chiếm 59%, nam chiếm 41%. Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp ở nhóm tuổi từ 25 - 40 tuổi chiếm 67% cho thấy số người trẻ tuổi thất nghiệp cao.

Số lao động thất nghiệp làm việc ngoài tỉnh chuyển về Vĩnh Long nộp hồ sơ hưởng trợ cấp chiếm khoảng 48%. Trong đó tập trung nhiều nhất là ở các địa phương: Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.

Số người thất nghiệp hưởng trợ cấp năm sau cao hơn năm trước, hàng năm tăng trên 10%. Số doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có lao động nghỉ việc đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất là ngành giày da, may mặc, thủy sản.

Số lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề có xu hướng tăng qua từng năm, trong đó năm 2018 học nghề là 168 người. Qua học nghề đã tạo điều kiện thuận lợi cho người thất nghiệp nâng cao trình độ kỹ năng nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp để nhanh chóng tìm được việc làm, quay lại thị trường lao động.

Vĩnh Quyên

Mới nhất

Đáng quan tâm