Quảng Nam:

Doanh nghiệp nợ hơn 226 tỷ đồng bảo hiểm xã hội

(Dân trí) - Tính đến hết tháng 10/2021, tỉnh Quảng Nam có hơn 3.000 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHTN, BHYT hơn 80 nghìn lao động với số nợ lên đến hơn 226 tỷ đồng.

Ngày 3/12, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp với Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình nợ đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Quảng Nam, tính đến 30/10, trên địa bàn tỉnh có gần 5 nghìn đơn vị đang tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT cho trên 179 nghìn lao động.

Doanh nghiệp nợ hơn 226 tỷ đồng bảo hiểm xã hội - 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về tình hình nợ đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

Việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả nhất định, quyền lợi của người lao động và đối tượng thụ hưởng được đảm bảo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, vẫn còn có cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, dẫn tới nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Trong số những đơn vị để nợ đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh, có một số đơn vị là "điểm nóng" làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và tình hình an ninh, trật tự.

Cụ thể, Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 là đơn vị có hơn 360 lao động đang làm việc và tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng thời gian qua, mặt dù đã được các cơ quan chức năng đến kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần nhưng Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 đã không chuyển trả kịp thời tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN, mà ngược lại để nợ tiền BHXH ngày càng tăng lên với số tiền lớn, thời gian nợ kéo dài.

Năm 2013, Đoàn Thanh tra liên ngành do Sở LĐ-TB&XH chủ trì đã thanh tra tại doanh nghiệp này và qua đó đã yêu cầu chuyển trả cho cơ quan BHXH số tiền nợ BHXH tại thời điểm thanh tra gần 6 tỷ đồng nhưng sau đó doanh nghiệp này vẫn không thực hiện.

Năm 2019, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã thanh tra về BHXH tại doanh nghiệp; tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp nợ BHXH số tiền hơn 8 tỷ đồng (tính đến tháng 3/2019). Thanh tra Bộ đã ban hành quyết định xử phạt doanh nghiệp này với số tiền 150 triệu đồng và yêu cầu doanh nghiệp phải chuyển trả ngay số tiền nợ BHXH; tuy nhiên, doanh nghiệp không chấp hành mà để số tiền nợ không ngừng tăng lên.

Doanh nghiệp nợ hơn 226 tỷ đồng bảo hiểm xã hội - 2

Từ năm 2020 đến nay, Sở LĐ-TB&XH đã tiếp nhận rất nhiều đơn khiếu nại của người lao động đối với Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 và đã có nhiều văn bản yêu cầu công ty thực hiện trả nợ BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Tuy nhiên, đơn vị không thực hiện theo đúng các yêu cầu của Sở LĐ-TB&XH, làm ảnh hưởng đến quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN của người lao động. Đến nay, một số lao động vẫn không được giải quyết chế độ BHTN, ốm đau, thậm chí có một số trường hợp đã sinh con trên 12 tháng tuổi nhưng vẫn chưa được giải quyết chế độ thai sản.

Tại Công ty TNHH Dacotex Hải Âu Xanh có hơn 170 lao động đang làm việc và tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng đơn vị để nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền nợ lớn, thời gian nợ kéo dài. BHXH tỉnh đã nhiều lần đôn đốc, làm việc và yêu cầu Công ty trả nợ và thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời theo quy định nhưng Công ty vẫn không chấp hành.

Ngày 3/11/2020, BHXH tỉnh phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành xác minh nợ BHXH, BHYT, BHTN của công ty.

Tại thời điểm xác minh, Công ty nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng (nợ BHXH từ tháng 11/2019, BHYT từ tháng 3/2020 và nợ BHTN từ tháng 12/2019). Sau khi làm việc, công ty cam kết trả dứt điểm số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN nói trên chậm nhất trước ngày 30/12/2020 và từ năm 2021 thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời cho người lao động.

Tuy nhiên, đến hết tháng 8/2021, Công ty vẫn không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết và tiếp tục để nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Ngày 27/9, BHXH tỉnh Quảng Nam đã thành lập đoàn thanh tra, đến làm việc với đơn vị và lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tại Công ty TNHH may mặc OneWoo, tính đến ngày 31/8, công ty này có 1.018 lao động đang tham gia làm việc và tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng mới chỉ thực hiện trích đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đến hết tháng 3/2021 và số tiền nợ lên đến hơn 5,4 tỷ đồng.

Ngày 17/9, BHXH huyện Thăng Bình cùng với Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Thăng Bình, Trung tâm phát triển quỹ đất và công nghiệp dịch vụ huyện Thăng Bình đã làm việc với ông Kim Hyeong Gyo (Giám đốc điều hành Công ty TNHH may mặc OneWoo). Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty đã cam kết lộ trình trả nợ tiền BHXH cho cơ quan BHXH.

Tuy nhiên, đến ngày 7/10, khi UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo về việc giải quyết nợ BHXH thì công ty vẫn không thực hiện đúng cam kết lộ trình trả số tiền còn nợ cho cơ quan BHXH.

Tính đến 30/10, Công ty TNHH may mặc OneWoo còn nợ tiền BHXH với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Trong tháng 11/2021 công ty đã trích nộp hơn 2,7 tỷ đồng. Đến 30/11, công ty mới hoàn thành đóng hết tháng 8/2021 và còn nợ hơn 2,7 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu cơ quan BHXH tỉnh rà soát lại các đơn vị nợ, đẩy mạnh việc thu hồi nợ, không để nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu với đơn vị chây ì, cố tình vi phạm pháp luật về BHXH, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động, cần có biện pháp kiên quyết thu hồi nợ, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ người lao động.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến 31/10, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt hơn 179 nghìn người, đạt 89,19% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Số người tham gia BHXH tự nguyện hơn 21 nghìn người, đạt 81,49% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Số người tham gia BHTN hơn 165 nghìn người, đạt 88,78% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Số người tham gia BHYT hơn 1,4 triệu người, tỉ lệ bao phủ BHYT là 93,89%, đạt 97,09% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Tính đến 10/2021, đã thu BHXH, BHYT, BHTN được số tiền trên 3.563 tỷ đồng.

Tin liên quan