Doanh nghiệp Nhà nước đóng BHXH bình quân cao nhất đạt 6,6 triệu đồng

(Dân trí) - Người lao động trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước có mức đóng BHXH bắt buộc bình quân là 6,6 triệu đồng/tháng. Mức đóng này cao hơn mức bình quân chung 5,68 triệu đồng/người/tháng.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2021

Doanh nghiệp Nhà nước đóng BHXH bình quân cao nhất đạt 6,6 triệu đồng - 1