Thứ tư, 16/05/2012 - 17:57

Thanh Hằng và Thu Minh bị phạt 3,5 triệu đồng

Dân trí Thu Minh và Thanh Hằng cùng bị phạt số tiền 3,5 triệu đồng vì sự cố ăn mặc hở hang, phản cảm (Thu Minh) và phì phèo thuốc lá trên sân khấu (Thanh Hằng).

Sau s c phì phèo thuc lá trên sâu khu ca siêu mẫu Thanh Hng và mc đ h hang, phn cm ca ca sĩ Thu Minh trên sân khu, Thanh tra S Văn hóa Th thao Du lch (VHTTDL) TPHCM đã có công văn pht Thu Minh 3,5 triu đng và người đẹp Thanh Hng cũng phi chu mc pht tương t. Có khác là mc pht dành cho trường hp ca Thanh Hng s do đơn v t chc chương trình phi chu vì đây là ý đ dàn dng ca chương trình.

Thanh Hằng và Thu Minh bị phạt 3,5 triệu đồng
Thu Minh ăn mặc phản cảm trên sân khấu bị phạt 3,5 triệu đồng

Nhìn vào mc pht 3,5 triu đng cho nhng vi phm k trên hn nhiu người không khi... git mình. Báo chí không ít ln lên tiếng v “tác dng ca scandal vi cơ hi kiếm tin ca ngh sĩ” đ nói v nhng trường hp scandal mang v “danh (tai) tiếng và tin bc” cho ngh sĩ đ thy s tin này thực sự không đáng so vi nhng gì h nhn được. Bi c sau mt scandal m ĩ, dường như h li có cơ hi kiếm thêm... nhiu show din hơn.

Vi trường hp ca Thanh Hng (và nhiu trường hp khác trong làng thi trang trước đây như Hà Anh tut váy, Thái Hà h ngc...) thường thì các đơn v t chc s đng ra chu trách nhim cho ngh sĩ. Trong mt chương trình tin t như Elle show hay Diamond Night trước đây, vic s tin phạt kể qu tht khá bé nhỏ. 

Thanh Hằng và Thu Minh bị phạt 3,5 triệu đồng
Thanh Hằng phì phèo thuốc lá (điện tử) trong Elle show

Ông Võ Trng Nam, Phó giám đc S VHTTDL cho biết, khi đưa ra quyết đnh x pht thì các cá nhân vi phm và đơn v t chc biu din đu đã được mi lên đ gii trình v vi phm và h đu t ra rt hp tác.

Còn nh, B Văn hoá, Th thao, Du lch tng tuyên b rng, các ngh sĩ có th b cm biu din nếu còn tiếp tc tái phm vic “h”. Tuy nhiên, đến gi mc pht dành cho các ngh sĩ vn ch ti đa là 5 triu đng (theo khung x pht vi phm hành chính trong hot đng văn hóa được đưa ra trong ngh đnh s 75/2010/NĐ-CP). Nên chăng đã tới lúc, các mức phạt nghiêm khắc hơn như “cấm hoạt động” hoặc nâng số tiền phạt hành chính nhằm chấn chỉnh hành vi, phong cách biểu diễn trên sân khấu của các nghệ sĩ.

 Phan Anh