1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Xuất cấp xuồng, phao cứu sinh hỗ trợ 5 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Xuất cấp xuồng, phao cứu sinh hỗ trợ 5 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ - 1

Ảnh minh họa: (Ảnh: Phùng Hiệp).

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ 5 bộ xuồng cao tốc, 136 nhà bạt cứu sinh, 7.260 phao cứu sinh các loại.

Tỉnh Quảng Trị được hỗ trợ 3 bộ xuồng cao tốc, 20 bộ nhà bạt cứu sinh, 4.100 phao cứu sinh và 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

Tỉnh Thừa Thiên Huế được hỗ trợ 3 bộ xuồng cao tốc, 28 bộ nhà bạt cứu sinh, 3.030 chiếc phao cứu sinh và 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 2 bộ máy phát điện loại 30KVA.

Tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ 5 bộ xuồng cao tốc, 30 bộ nhà bạt cứu sinh, 3.030 chiếc phao cứu sinh, 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh và 2 bộ máy phát điện loại 30KVA.

Tỉnh Hà Tĩnh được hỗ trợ 4 bộ xuồng cao tốc, 166 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 5.560 phao áo cứu sinh, 200 bộ nhà bạt cứu sinh, 4 bộ máy phát điện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh tiếp nhận, quản lý và sử dụng số trang thiết bị nêu trên đúng quy định hiện hành.