Trung ương chưa xem xét các trường hợp đặc biệt tái cử khóa tới

(Dân trí) - Trợ lý Thường trực Ban Bí thư cho biết, độ tuổi tái cử Ủy viên Trung ương khóa XIII được quy định là không quá 60. Tuy nhiên, 119 nhân sự được giới thiệu tái cử vừa qua có một số người đã quá tuổi…

Ông Lê Quang Vĩnh nêu thông tin trên tại hội nghị báo cáo viên tháng 10 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 14/10.

Trung ương chưa xem xét các trường hợp đặc biệt tái cử khóa tới - 1
Trợ lý Thường Trực Ban Bí thư - ông Lê Quang Vĩnh báo cáo tại hội nghị báo cáo viên.

Có nhân sự quá tuổi được giới thiệu nhưng Trung ương chưa xem xét

Cụ thể, thông báo về kết quả Hội nghị Trung ương 13 vừa diễn ra, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư cho biết, Ban Chấp hành Trung ương thông qua phương hướng công tác nhân sự khóa XIII. Theo đó, yêu cầu công tác nhân sự phải làm rất chặt chẽ, bài bản, khoa học, có kế thừa phương hướng công tác nhân sự các khóa trước. Định hướng công tác nhân sự quy định rõ độ tuổi tái cử ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức tới thời điểm Đại hội XIII năm 2021 là không quá 60 tuổi với ủy viên Trung ương và không quá 65 tuổi với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Độ tuổi nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương lần đầu là không quá 55.

Với trường hợp đặc biệt, theo ông Vĩnh, sẽ do Bộ Chính trị, Trung ương xem xét quyết định trình đại hội. Tiêu chí “đặc biệt” ở đây không có gì khác là người ngoài giới hạn tuổi.

“Tại Hội nghị 13, Trung ương đã xem xét cho ý kiến về việc tái cử của các Ủy viên Trung ương gồm cả chính thức và dự khuyết. Trung ương cũng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương tái cử và lần đầu tham gia. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn tùy thuộc vào nhân sự  của Trung ương” – Trợ lý Thường trực Ban Bí thư nói.

Trợ lý Lê Quang Vĩnh cũng thông tin, Trung ương mới chỉ xem xét các trường hợp tái cử hay tham gia lần đầu đều ở trong khung tuổi, tức là đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Các nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt, trên 60 tuổi đối với Ủy viên Trung ương, trên 65 tuổi đối với ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các trường hợp đặc biệt  tham gia lần đầu hay không như một số bí thư tỉnh chạm giới hạn tuổi, theo quy định là 55 tuổi mà nay 56 tuổi, thì chưa được xem xét trong lần này mà Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét trong các hội nghị tiếp theo.

Cũng theo ông Vĩnh, tại Hội nghị 13, theo đề cử của 116 cơ quan, cấp ủy giới thiệu 119 nhân sự tái cử, gồm cả chính thức và dự khuyết. “Trong số này có một số nhân sự quá tuổi vẫn được giới thiệu nhưng giới thiệu hay không giới thiệu thì số quá tuổi này, Ban Chấp hành Trung ương chưa xem xét” – ông Vĩnh cho biết.

Ngoài ra, còn 107 người được giới thiệu tham gia Trung ương lần đầu và 44 người tham gia Ủy viên Trung ương dự khuyết. Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu số nhân sự này. Tuy nhiên, kết quả biểu quyết không được công bố tại hội nghị Trung ương 13.

“Trung ương đã giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự căn cứ nghị quyết của Hội nghị Trung ương 13, báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự  Trung ương khóa XIII, các ý kiến đóng góp của Trung ương để tiếp tục xem xét, rà soát kỹ, bổ sung và hoàn chỉnh phương án nhân sự theo đúng quy trình công tác nhân sự. Bên cạnh phương hướng, sẽ ban hành một quy trình để báo cáo Trung ương xem xét thông qua tại hội nghị Trung ương tiếp theo trước khi trình Đại hội XIII dự kiến vào đầu năm 2021” - ông Vĩnh nói và cho biết tới đây ngoài Hội nghị 13 thì còn có thể các hội nghị Trung ương khác nữa trước khi diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

Vai trò đặc biệt của Trưởng Tiểu Ban nhân sự Đại hội Đảng

Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Văn Báu cũng trao đổi, hiện nhiều ý kiến đặt vấn đề “có trường hợp đặc biệt hay không?”.

Những ý kiến này xuất phát từ quan điểm, công tác phòng chống tham nhũng của trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu tốt, nhưng như Tổng Bí thư nói, “liệu rằng thời gian tới sẽ thế nào?”. Dư luận đặt vấn đề, khóa sau liệu có đảm bảo đủ lớp lang để tiếp tục công tác phòng chống tham nhũng hiệu quả, quyết liệt?

Đây cũng là bài học kinh nghiệm với chuyện vì sao có “trường hợp đặc biệt”.

Ông Đoàn Văn Báu cũng nhận xét, bế mạc Hội nghị 13, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Cho đến thời điểm này, tôi khẳng định là Hội nghị đã thành công rất tốt đẹp”. Thông điệp trong phát biểu của Tổng Bí thư, theo ông Báu, có nghĩa là công tác tổ chức cán bộ cho Đại hội Đảng đã được làm từ 2018. Trung ương đã sớm lập Tiểu ban nhân sự, chuẩn bị rất kỹ lưỡng các phương án nhân sự, kể cả phương án dự phòng.

“Chưa bao giờ công tác nhân sự được làm bài bản và chặt chẽ như vậy. Tổng Bí thư đã nói “làm đến đâu, chắc đến đó”. Tất cả những gì Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương bàn đều được thống nhất rất cao. Cho nên có thể khẳng định Hội nghị 13 lần này khác các hội nghị trước, tất cả những gì được chuẩn bị, từ việc tiêu chuẩn, điều kiện, danh sách giới thiệu, việc nhân sự không đủ tuổi chưa bàn đến… đều có sự thống nhất rất cao, không có nhiều ý kiến khác nhau trong Trung ương. Đây là thắng lợi trong công tác nhân sự, trong đó đặc biệt vai trò của Trưởng Tiểu ban nhân sự là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng” - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định.

Dòng sự kiện: Đại hội Đảng XIII
Đọc thêm