Thúc tiến độ nhiều đại án từ nay đến cuối 2016

(Dân trí) - Ban Nội chính Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp với UB Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan; tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo chỉ đạo sớm đưa ra xét xử giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và khẩn trương truy tố, xét xử vụ án xảy ra tại Công ty dịch vụ Agribank.

Ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương (Ảnh: Noichinh.vn)
Ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương (Ảnh: Noichinh.vn)

Ban Nội chính Trung ương vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Thông tin từ Ban Nội chính Trung ương cho biết, thời gian qua cơ quan này đã nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng những chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; tham mưu để Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Kết luận số 01-KL/TW ngày 4/4/2016 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”. Nghiên cứu, xây dựng Đề án “Bổ sung, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo”; Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” trình Bộ Chính trị...

Ban Nội chính Trung ương cũng đã chủ động phát hiện, tham mưu, đề xuất để Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xử lý 26 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; 17 vụ án, 2 vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; 84 vụ án, vụ việc thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý...

Tại hội nghị này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao Huân chương Độc lập hạng 3, trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Thông - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (Ảnh: Noichinh.vn)
Tại hội nghị này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao Huân chương Độc lập hạng 3, trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Thông - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (Ảnh: Noichinh.vn)

Theo ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, từ nay tới cuối năm 2016 cơ quan này sẽ khẩn trương hoàn thành Đề án “Bổ sung, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo”; Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” trình Bộ Chính trị.

Đồng thời với đó sẽ tham mưu triển khai 7 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 14 địa phương; tiếp tục phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan; tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo chỉ đạo sớm đưa ra xét xử giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam, vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (phần nội dung Toà phúc thẩm huỷ để điều tra, xét xử lại); khẩn trương truy tố, xét xử vụ án xảy ra tại Công ty dịch vụ Agribank.

Ông Trạc cũng nhấn mạnh nhiệm vụ phối hợp với Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm tra, rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước ở một số địa phương, bộ, ngành để phát hiện những vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật...

Thế Kha