Thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức ở Hà Giang

(Dân trí) - Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại tỉnh Hà Giang.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Hà Giang.

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương - Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt đồng thời yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch được duyệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Trưởng đoàn thanh tra - ông Trần Ngọc Huy - Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn và các thành viên đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra khi công bố quyết định thanh tra.

Thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức ở Hà Giang - 1

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố quyết định thanh tra tại Hà Giang (Ảnh: Thanh Tuấn).

Ông Huy đề nghị UBND tỉnh Hà Giang và các cơ quan, tổ chức trực thuộc chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ sơ tài liệu và cử công chức làm việc với đoàn trong quá trình thanh tra.

Thay mặt UBND tỉnh Hà Giang, ông Lê Văn Đạt - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo tóm tắt việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW/2019, Kết luận số 71-KL/TW/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Hà Giang giai đoạn từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/3/2022.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã tiếp thu các ý kiến của đoàn thanh tra và giao Sở Nội vụ liên hệ với các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thành phố để thống nhất về thời gian và chương trình làm việc.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.