Nghệ An:

Ra công điện nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ hội

(Dân trí) - Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công đi lễ hội, đền, chùa; trừ các trường hợp thực thi nhiệm vụ theo chức trách được phân công.

Ngày 12/2/2014, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ra Công điện số 04/CĐ-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Công điện nói rõ: Thời gian trước và trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp đã tích cực, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức các hoạt động thiết thực phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền dân tộc trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm...

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ra Công điện nghiêm cấm xe công đi đền chùa.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ra Công điện nghiêm cấm xe công đi đền chùa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong dịp Tết, tai nạn giao thông tuy đã giảm cả ba tiêu chí nhưng vẫn là vấn đề bức xúc của xã hội, tình trạng không chấp hành quy định an toàn giao thông diễn ra nhiều ở cả vùng nông thôn và đô thị; sau Tết, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thời gian làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm, nhất là trong những ngày làm việc đầu năm mới, tình trạng thăm hỏi, đi lễ hội, đền, chùa, trong giờ làm việc ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn xẩy ra...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị:

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khẩn trương tập trung giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính và yêu cầu giải quyết công việc của doanh nghiệp và người dân theo quy định; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng giờ hành chính và xe công đi lễ hội, đền, chùa; trừ các trường hợp thực thi nhiệm vụ theo chức trách được phân công.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cán bộ, công chức, việc chức thuộc quyền quản lý vi phạm các quy định về sử dụng thời gian làm việc trong giờ hành chính, về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công đi lễ hội, đền, chùa trong giờ làm việc.

Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân giám sát, phát hiện những cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị vi phạm, phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương chỉ đạo việc tổ chức lễ hội theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội.

Thực hiện nghiêm việc không sử dụng ngân sách Nhà nước vào việc tổ chức lễ hội; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hành tiết kiệm trong tổ chức lễ hội. Lãnh đạo các Sở, cơ quan, địa phương chỉ tham dự lễ hội khi thực sự cần thiết và có liên quan đến yêu cầu công việc quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành.

Nguyễn Phê

Đọc thêm
Đang được quan tâm