Bạn đọc viết:

Xã hội ngày nay thiếu sự trong sáng của tâm linh

(Dân trí) - Lễ nghĩa - bản thân nó là cần thiết, đó chính là thể hiện lòng chân thành và sự tôn trọng của con người với thế giới xung quanh. Nhưng trong xã hội ngày nay, nhiều người đã lợi dụng việc này để cầu lợi lộc cho chính mình một cách mù quáng…

Các chùa đều đông nghẹt người đi lễ đầu năm (ảnh: Phạm Thanh)
Các chùa đều đông nghẹt người đi lễ đầu năm (ảnh: Phạm Thanh)

 

Niềm tin xuất phát từ sự hiểu biết mà ra, mà hiểu biết thì chỉ có được từ một tâm hồn trong sáng và tự tin vào chính mình. Muốn cầu được bên ngoài thì phải cầu từ Tâm của mình trước.

 

Ngày nay dân trí được nâng cao hơn, nhưng học cao biết rộng chưa chắc đã có trí tuệ. Tôi nhận thấy xã hội ngày nay thừa vật chất mà thiếu sự trong sáng của tâm linh. Vì ngày nay nhiều người nghĩ rằng vật chất đem lại hạnh phúc cho con người, nhưng có biết đâu hạnh phúc là trong mỗi chúng ta…Rất tiếc là nhiều người trong chúng ta đã quên mất chính mình mà đi cầu nơi khác. Thực chất bên ngoài chỉ là hỗ trợ cho mình. Vì quên mất chính mình nên mới sinh ra tệ mê tín dị đoan, đi cầu cúng lễ bái nhảm nhí để mong cầu sự giúp đỡ của bên ngoài. Thực ra, thánh thần không ở đâu xa mà ở trong mỗi chúng ta.

 

Nhưng gốc của mọi suy nghĩ và hành vi sai lầm đều do không hiểu biết mà ra (Nhà Phật gọi là Vô Minh). Nếu biết được những việc làm và suy nghĩ như vậy sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường về sau thì chắc không ai làm như vậy. Mỗi chúng ta cần kiểm điểm lại chính mình. Vì chính mình nhiều khi mới là kẻ thù đáng sợ nhất của bản thân.

 

Lễ nghĩa bản thân nó là cần thiết, đó chính là thể hiện tấm lòng chân thành và sự tôn trọng của con người với thế giới xung quanh. Nhưng trong xã hội ngày nay, nhiều ngươi đã lợi dụng việc này để cầu lợi lộc cho chính mình một cách mù quáng, biến thành trò cười.

   

Đem cách nghĩ của phàm phu đối đãi với thánh thần chính là hủy báng thánh thần. Đi lễ để mong cầu sự giúp đỡ, phù hộ của thánh thần mà không tự xét lại bản thân thì quả thật là tự coi thường chính mình và thánh thần. Mỗi chúng ta nên xem lại mình và chia sẻ hiểu biết đúng đắn của mình với người xung quanh, để nhiều người hiểu đúng hơn về vấn đề này. Đó chính là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi một con người có hiểu biết.

 

Thánh thần không có lỗi, lỗi là do con người không chịu tìm hiểu. Đi lễ mà để cầu may mà không chịu phản tỉnh lại chính mình thì là lỗi tại con người. Đem cách nghĩ của phàm phu để đối đãi với thánh thần chính là đang hủy báng thánh thần. Mỗi chúng ta trước khi làm việc gì cần phải suy xét cho đúng đắn, đừng luôn đổ lỗi cho người khác. 

 

Không chỉ các nhà quản lý cần xem lại vấn đề này, mà mỗi một con người chúng ta cũng phải xem lại. Chúng ta đừng quá trông chờ ở bên ngoài thì đã không có những hiện tượng đáng buồn và lo ngại như thế xảy ra!

 

Nguyễn Văn Quế
Tin liên quan
Đọc thêm