“Phiếu thuận” cho đề xuất để cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

(Dân trí) - “Đồng ý là cần phải xây dựng nghị quyết về vấn đề cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, nhưng đây cũng là việc lo nhất” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại phiên họp của UB Thường vụ Quốc hội ngày 25/2.

Đây là một vấn đề được đặt ra trong nội dung chương trình xem xét ban hành kế hoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm thi hành Luật Tổ chức Quốc hội.

Quá trình thảo luận, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý đặt vấn đề, trong Luật Tổ chức Quốc hội từ năm 2001 có quy định “trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo trình tự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn chưa ban hành được văn bản quy định về trình tự để cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội.
 
Phiên họp đầu xuân Ất Mùi của UB Thường vụ Quốc hội tổ chức tại toà nhà Quốc hội mới.
Phiên họp đầu xuân Ất Mùi của UB Thường vụ Quốc hội tổ chức tại toà nhà Quốc hội mới.

Vì vậy, UB Pháp luật đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm xem xét, phân công cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về vấn đề này để bảo đảm thực hiện quy định của Luật Tổ chức Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lại băn khoăn, thực tế, từ trước đến nay rất ít đại biểu bị bãi nhiệm. Nhiệm kỳ này, trường hợp nhiều nhất chắc cũng chỉ có hai vị (đại biểu Nguyễn Thị Hoàng Yến đã bị bãi nhiệm, hiện nữ đại biểu Châu Thị Thu Nga cũng đang bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu, bị bắt giam, điều tra hình sự - PV) , vậy có nên ban hành nghị quyết về quy trình cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội hay không?

Chủ nhiệm Phan Trung Lý giải thích, trong lịch sử đã có 3 trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và được tổ chức như cuộc bỏ phiếu.

Nhấn mạnh là cần phải ban hành nghị quyết, song Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng lo lắng, bởi quy định về lấy phiếu tín nhiệm cũng đã phải nâng lên hạ xuống nhiều lần, trần đi trần lại mãi, còn việc quy định cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội rất mới.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là việc rất khó và phức tạp tuyệt đối không được xem nhẹ, việc này phải rất kỹ càng, vì đây là quyền dân chủ của dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhân dân bầu đại biểu Quốc hội thì có quyền bãi nhiệm là đúng, nhưng điều kiện như thế nào là hội đủ để tiến hành việc này thì cần phải tính rất kỹ, để tránh tình trạng tung “hỏa mù”.

Chủ tịch Quốc hội Ngyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, đây là vấn đề rất cơ bản về quyền dân chủ của nhân dân nên phải làm, ban hành quy trình phải rất dân chủ, thực tiễn, nhưng vẫn phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, việc này không phải chỉ là yếu tố pháp lý mà là vấn để chính trị lớn.

Đồng tình là nên có hướng dẫn cụ thể quy trình cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, Phó chủ tịch UB Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha cho rằng có thể qua 2016 làm cũng được.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phân tích thêm, cử tri có quyền bãi nhiệm, nhưng bãi nhiệm đại biểu nào thì không phải cử tri quyết, đây là hai vấn đề khác nhau. Ông Lưu cũng cho rằng, nghị quyết về vấn đề này không thể ban hành vội vàng mà cần cân nhắc thật kỹ.

P.Thảo