Quảng Ngãi:

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại 23 dự án ở khu kinh tế Dung Quất

(Dân trí) - Kết quả thanh tra 23 dự án đầu tư ngoài ngân sách tại KKT Dung Quất cho thấy nhiều sai phạm. Những sai phạm này liên quan đến trách nhiệm của Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn Khu kinh tế (KKT) Dung Quất từ năm 2007-2021.

KTT Dung Quất do Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi quản lý trực tiếp. KKT Dung Quất được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đến năm 2020 vào tháng 6/2007, phê duyệt điều chỉnh vào tháng 1/2011 với diện tích 45.332 ha.

Từ tháng 4/2007 đến tháng 12/2020, Ban Quản lý (BQL) đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (còn hiệu lực) cho 245 dự án. Trong đó có 128 dự án đã đi vào hoạt động, 20 dự án đang triển khai xây dựng, 97 dự án đang triển khai các thủ tục liên quan. Tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thanh tra đối với 23 dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại 23 dự án ở khu kinh tế Dung Quất - 1

Khu kinh tế Dung Quất nằm phần lớn trên địa bàn huyện Bình Sơn với tổng diện tích 45.332 ha.

Trong số 23 dự án được thanh tra có 5 dự án đã cấp chủ trương đầu tư, chưa có quyết định giao đất thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Kết quả thanh tra nhóm dự án này cho thấy, BQL đã thực hiện thủ tục đặc cách đối với 3 dự án dẫn đến không thực hiện theo thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất… không đúng quy định.

Đối với nhóm 4 dự án khu đô thị, BQL đã cấp chủ trương đầu tư thực hiện thủ tục đặc cách cho 3 dự án không đúng quy định. Riêng dự án khu dân cư Đập Ban chưa hoàn thành thủ tục đất đai nhưng đã thi công san lấp và xây dựng công trình nhà điều hành. BQL phát hiện vi phạm này nhưng không lập thủ tục xử lý.

Nhóm 9 dự án đã cấp chủ trương đầu tư, đã thực hiện thủ tục đất đai nhưng chậm tiến độ cũng có nhiều sai phạm. Những dự án này được BQL cho giãn tiến độ thực hiện nhiều lần quá thời gian luật định. Mặt khác, giấy phép xây dựng đã hết hạn nhưng BQL không lập thủ tục xử lý, nhà đầu tư không đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ nhưng BQL không thực hiện thủ tục thu hồi đất.

Ngoài ra, qua thanh tra cũng phát hiện nhiều sai phạm tại 5 dự án thực hiện chậm tiến độ khác.

Đối với những dự án này, BQL đã buông lỏng quản lý để kéo dài thời gian thu hồi đất gây khó khăn cho việc xử lý về sau.

BQL đã cấp giấy chứng nhận đầu tư không đúng quy định, thiếu trách nhiệm trong quản lý dự án, không lấy ý kiến các cơ quan đối với dự án ở khu vực biên giới biển liên quan đến an ninh, quốc phòng…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh kết luận, qua thanh tra 23 dự án cho thấy, chủ đầu tư các dự án đều có vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng. Tuy nhiên, BQL KKT Dung Quất không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng không kịp thời lập thủ tục xử lý theo thẩm quyền, hoặc lập thủ tục nhưng lúng túng trong phối hợp, chuyển thông tin đề nghị xử lý vi phạm.

BQL không thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, thậm chí có biểu hiện buông lỏng trong quản lý, thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ.

Với những sai phạm đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quy trách nhiệm đối với Trưởng ban BQL KKT Dung Quất qua các thời kỳ, trưởng các phòng thuộc BQL có liên quan, Trưởng phòng TNMT huyện Bình Sơn và các chủ đầu tư.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các cá nhân và tổ chức này xác định trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ sẽ tham mưu xem xét xử lý hoặc có kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Về xử lý đối với 23 dự án đã thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Trưởng ban BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tiến hành rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch, lộ trình làm việc cụ thể với từng nhà đầu tư nhằm xem xét quyết định hướng xử lý đối với từng dự án.

Tin liên quan