Quảng Ngãi:

Kết luận thanh tra của Chủ tịch tỉnh bị cấp dưới "ngâm" suốt 3 năm

(Dân trí) - Có 5 kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bị cấp dưới "ngâm" suốt 3 năm chưa giải quyết dứt điểm.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thông tin kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh về những kết luận thanh tra từ các năm 2019, 2020 đến nay vẫn chưa được các cơ quan liên quan thực hiện.

Theo đó, có 5 kết luận thanh tra chưa được triển khai thực hiện trên thực tế và chưa có kết quả gồm: việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất công sản tại các huyện, thị xã, thành phố; việc chấp hành pháp luật đối với các dự án xã hội hóa từ năm 2008 đến năm 2018; việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với công trình sửa chữa nhà số 255 đường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi); việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất rạp chiếu bóng 1/5.

Kết luận thanh tra của Chủ tịch tỉnh bị cấp dưới ngâm suốt 3 năm - 1

Kết luận thanh tra liên quan đến công trình sửa chữa nhà số 255 đường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) vẫn chưa được thực hiện dứt điểm.

Về nguyên nhân chậm trễ, các đơn vị liên quan cho rằng các tồn tại, vi phạm phát hiện qua thanh tra đã diễn ra trong thời gian dài nên nội dung triển khai thực hiện khắc phục rất khó khăn. Đồng thời, trong thời điểm đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra đối với tỉnh Quảng Ngãi nên các cơ quan, địa phương phải tập trung để phục vụ cho công tác này.

Cùng với đó các cấp, ngành tập trung cho công tác đại hội, công tác bầu cử các cấp và công tác chuyển giao nhân sự giữa hai nhiệm kỳ; cũng như phải tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thiếu tích cực, chậm trễ triển khai thực hiện nội dung các kết luận thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng rà soát lại việc triển khai thực hiện các kết luận thanh tra. Những nội dung nào chưa triển khai thực hiện thì xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm các kết luận thanh tra được tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phải xử lý các cơ sở nhà, đất công sản chậm nhất trước ngày 31/12, và thời gian cuối cùng để hoàn thành nội dung các kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/6/2022. Nếu để chậm trễ, tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra nêu trên.

Tin liên quan
Đang được quan tâm