Ông Nguyễn Văn Sửu thay ông Nguyễn Đức Chung điều hành UBND TP Hà Nội

Quang Phong

(Dân trí) - Thành ủy Hà Nội vừa phân công ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội điều hành UBND TP Hà Nội trong thời gian ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức vụ.

Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo phân công phụ trách, điều hành hoạt động Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Sửu thay ông Nguyễn Đức Chung điều hành UBND TP Hà Nội - 1

Ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức vụ để phục vụ công tác điều tra.

Việc phân công trên để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội trong thời gian ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác.

Cụ thể, Thành ủy Hà Nội phân công ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội. 

Ông Nguyễn Văn Sửu thay ông Nguyễn Đức Chung điều hành UBND TP Hà Nội - 2

Ông Nguyễn Văn Sửu.

Ông Nguyễn Văn Sửu thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội, Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội phân công ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội.

Dòng sự kiện: Ông Nguyễn Đức Chung
Đọc thêm