Ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quang Phong

(Dân trí) - Sáng 25/9, toàn thể đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thống nhất bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Kỳ họp bất thường HĐND TP Hà Nội (kỳ thứ 16) khóa XV diễn ra trong sáng nay (ngày 25/9) với nội dung duy nhất là kiện toàn nhân sự cấp cao của UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội - 1

HĐND TP Hà Nội thống nhất bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đọc tờ trình bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung. 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội đồng ý với việc bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung với hình thức biểu quyết giơ tay.

Điều hành phiên họp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, 100% đại biểu HĐND TP đã nhất trí với tờ trình bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

“95 đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt hôm nay đã thống nhất thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bãi nhiệm Chủ tịch UBND TP Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung”, bà Ngọc nói.

Dòng sự kiện: Ông Nguyễn Đức Chung