Ông Nguyễn Phi Long tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Doãn Công

(Dân trí) - Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 15/6, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Phi Long tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - 1

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (bên trái) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long.

Theo đó, ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Đoàn Văn Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Phi Long tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - 2

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (giữa) tặng hoa chúc mừng 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII.

Bà Huỳnh Thúy Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu các chức danh của UBND tỉnh này.

Cụ thể, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Phi Long tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - 3

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (ngoài cùng bên trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lâm Hải Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.