Thông tin tác giả

Doãn Công
Doãn Công
Lê Doãn Công - Phóng viên Văn phòng Đà Nẵng - Thường trú tại tỉnh Bình Định

Bài viết mới nhất từ  Doãn Công