Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động

(Dân trí) - Triển lãm "Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động" (1969 - 2011) trưng bày gần 60 bức tranh khắc họa chân dung Người - vị lãnh tụ vĩ đại nhưng vô cùng giản dị, gần gũi, đang diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 1

Bức tranh với dòng chữ lớn "Tết đoàn kết nhân dân" của họa sỹ Xuân Đông được in lưới năm 1980.

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 2

Bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890 - 1970 của họa sỹ Lê Huy Trấp, vẽ bằng bột màu.

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 3

"Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao" thể hiện bằng phương pháp đồ họa vi tính của họa sỹ Hà Thành, năm 2011.

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 4

Bức tranh cổ động được in lưới, xuất bản năm 1973 của họa sỹ Đỗ Hữu Huề cùng dòng chữ "Tuổi xanh nhịp bước theo chân Bác, xây dựng non sông rộn tiếng ca".

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 5

Bức tranh cổ động vẽ bột màu của họa sỹ Đặng Toàn Hưng "... Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập thể dục".

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 6

"... Non sông Việt Nam có vẻ vang hay không, dân tộc VIệt Nam có được vẻ vang sánh vai với cường quốc năm châu được hay không, là nhờ công học tập của các cháu..." - Tranh của họa sỹ Tô Ngọc .

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 7

Bức tranh cổ động "Đảng quang vinh - Dân tộc anh hùng - Bác Hồ vĩ đại" của họa sỹ Trần Mai, năm 1985, vẽ bằng bột màu.

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 8

"Bác bảo thắng là thắng" in khắc gỗ của họa sỹ Lê Nhường, năm 1984.

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 9

"Đêm nay Bác không ngủ" xuất bản năm 1969, vẽ bột màu của họa sỹ Đào Đức.

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 10

"Bác Hồ là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta" của họa sỹ Nguyễn Vinh, vẽ bằng bột màu, năm 1980.

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 11

"Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ, kiên quyết không ngừng thế tiến công" - tranh của Lê Nhường, vẽ bằng bột màu, xuất bản năm 1979.

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 12

"Đời đời nhớ ơn bác Hồ" của họa sỹ Nguyễn Quang Phòng, vẽ bằng bột màu, xuất bản năm 1969.

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 13

Tác phẩm "Hồ Chí Minh - Người sống mãi với non sông Việt Nam và trong trái tim nhân loại" của tác giả Lê Lam, in ốp sét, xuất bản năm 2005.

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 14

"Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ" - tác giả Trần Gia Bích, bột màu.

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 15

"Bác Hồ vĩ đại. Người cộng sản Việt Nam đầu tiên đã đem ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin soi đường cho cách mạng Việt Nam" - tác giả Nguyễn Vinh, vẽ bằng bột màu, xuất bản năm 1979.

Những bức chân dung Bác Hồ đặc biệt từ tranh cổ động - 16

"Độc lập - Thống nhất - Hòa bình - Hạnh phúc" - tác giả Trần Từ Thành, in lưới, xuất bản năm 1976.

Hữu Nghị

Đọc thêm