Quảng Ngãi:

Liên tục trễ hẹn, nhà máy rác 300 tỷ đồng bị "báo động đỏ"

Quốc Triều

(Dân trí) - Sau nhiều lần cam kết nhưng vẫn trễ hẹn, nhà máy xử lý rác lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi phải nhận "tối hậu thư" của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 5/2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng miền Bắc - chi nhánh Quảng Ngãi, đầu tư nhà máy xử lý rác thải Nghĩa Kỳ với tổng vốn gần 300 tỷ đồng. Theo quyết định này, chủ đầu tư phải hoàn thành dự án vào tháng 8/2017. Đến thời điểm này, chủ đầu tư đã xin điều chỉnh tiến độ 4 lần nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành.

Tiến độ thi công nhiều hạng mục quá chậm, nguy cơ tồn đọng rác thải, gây ô nhiễm môi trường và gây bức xúc trong nhân dân. Hiện nay, mỗi ngày nhà máy tiếp nhận hơn 230 tấn rác thải nhưng mới xử lý được 50% lượng rác tiếp nhận khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.

Liên tục trễ hẹn, nhà máy rác 300 tỷ đồng bị báo động đỏ - 1

Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ chậm tiến độ kéo dài cảnh hưởng đến việc xử lý rác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ra "tối hậu thư" đối với chủ đầu tư dự án. Theo đó, đến ngày 30/6/2021 chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ dự án. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ có biện pháp xử lý nếu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng miền Bắc không giữ đúng cam kết với tỉnh.

Ông Đặng Văn Minh cho biết, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết để đẩy nhanh tiến độ xây dựng của nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ. Đồng thời yêu cầu các sở ngành có liên quan rà soát lại việc đầu tư của chủ đầu tư dự án nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ để kết thúc sớm dự án trong khuôn khổ đã đầu tư.