Không để luật Đất đai sửa đổi phải chờ… Hiến pháp

(Dân trí) - Dù UB Thường vụ Quốc hội nêu phương án cân nhắc lùi thời điểm thông qua dự luật Đất đai sửa đổi vào kỳ họp cuối năm, cùng với Hiến pháp sửa đổi, nhưng nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh không thể hiện nội dung này.

Như vậy, luật Đất đai sửa đổi vẫn sẽ được đưa ra lấy phiếu biểu quyết thông qua ngay trước phiên bế mạc kỳ họp này (chiều thứ 6, ngày 21/6).

Cụ thể, trình bày báo cáo giải trình tiếp thu về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, 2014, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, đến thời điểm này, vẫn nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc về thời điểm trình thông qua dự thảo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, có thể lùi lại một năm để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý.

UB thường vụ Quốc hội nhận định, việc xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã và đang được tiến hành đúng các bước theo tiến độ và yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra. Vì vậy, UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm nay. Sau khi thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Quốc hội sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều dự án liên quan đến Hiến pháp như các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…

Luật Đất đai sửa đổi cũng nhận nhiều đề xuất cân nhắc lùi thời điểm thông qua ngay tại kỳ họp này theo dự kiến để chờ thông qua Hiến pháp sửa đổi cho đảm bảo sự phù hợp với các quy định trong Hiến pháp.

Cùng chung lý lẽ dự án luật đang được tiến hành theo đúng quy định, kế hoạch dự kiến nhưng UB Thường vụ Quốc hội vẫn nêu phương án, trong trường hợp sau khi thảo luận về dự án Luật đất đai (sửa đổi) mà Quốc hội quyết định chưa thông qua tại kỳ họp này thì đề nghị Quốc hội cho đưa dự án vào Chương trình xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11/2013).

Không để luật Đất đai sửa đổi phải chờ… Hiến pháp

Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, luật Biểu tình chưa được xem xét đưa vào chương trình làm luật năm tới theo đề nghị của nhiều đại biểu (ảnh: Việt Hưng).

Về chương trình làm luật năm 2014, UB Thường vụ Quốc hội thống nhất tiếp thu, bổ sung thêm nhiều dự án luật so với dự kiến.

Có ý kiến nhấn mạnh một số định hướng cần tập trung trong ưu tiên các dự án phục vụ cải cách kinh tế lên hàng đầu, tiếp theo đến các luật về tổ chức bộ máy, bảo đảm quyền công dân. UB Thường vụ Quốc hội “gật đầu” với quan điểm này.

Cụ thể, cơ quan thường trực của Quốc hội đồng ý bổ sung thêm Luật căn cước công dân, Luật nhà ở (sửa đổi), Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo đề xuất của Chính phủ và một số đại biểu, xuất phát từ yêu cầu quản lý nhà nước hiện nay.

Ngoài ra, cũng có nhiều đại biểu đề nghị bổ sung vào chương trình năm 2014 dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tổ chức HĐND, UBND, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật về hội, Luật biểu tình, Luật trưng cầu dân ý, Luật quy hoạch, Luật đô thị, Luật tiền lương tối thiểu. Tuy nhiên, UB Thường vụ chỉ tiếp thu, bổ sung dự án luật Tổ chức HĐND, UBND, Luật bầu cả đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự vào kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2014) để cho ý kiến.

Các dự án khác, trong đó có nhóm luật về các quyền của công dân như Luật về hội, Luật biểu tình, luật trưng cầu dân ý, UB Thường vụ giải trình, đây đều là các dự án đã có trong chương trình làm luật khóa này nên chưa đẩy lên chương trình năm tới, để tiếp tục xem xét vào các năm tiếp theo khi nào được chuẩn bị kỹ.

P.Thảo