Hoàn thiện bộ máy lãnh đạo Quốc hội

Phương Thảo

(Dân trí) - Sáng 21/7, Quốc hội hoàn thành quy trình bầu các chức danh lãnh đạo cơ quan của Quốc hội. Bộ máy Quốc hội hoàn thiện gồm Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 14 lãnh đạo các cơ quan chuyên môn.

Cụ thể, trong buổi sáng, Quốc hội bỏ phiếu bầu, nghe công bố kết quả kiểm phiếu 12 nhân sự là Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội và Tổng Kiểm toán nhà nước.

Nghị quyết ghi nhận kết quả bầu các nhân sự này được Quốc hội biểu quyết thông qua với tuyệt đối số đại biểu bấm nút tán thành.

Hoàn thiện bộ máy lãnh đạo Quốc hội - 1

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội.

Danh sách nhân sự được bầu vào các chức danh lãnh đạo cụ thể:

Ông Bùi Văn Cường: Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

Ông Hoàng Thanh Tùng: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Bà Lê Thị Nga: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

Ông Vũ Hồng Thanh: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

Ông Nguyễn Phú Cường: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Ông Lê Tấn Tới: Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh

Ông Nguyễn Đắc Vinh: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục

Bà Nguyễn Thúy Anh: Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội

Ông Lê Quang Huy: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường

Ông Vũ Hải Hà: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại

Ông Trần Sỹ Thanh: Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Hoàn thiện bộ máy lãnh đạo Quốc hội - 2

18 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ra mắt Quốc hội.

Như vậy, sau hơn một ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành quy trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo Quốc hội khóa XV.

Bộ máy gồm 19 nhân sự:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

4 Phó Chủ tịch: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương

Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Bùi Văn Cường

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc: Y Thanh Hà Niê Kđăm

9 Chủ nhiệm các Ủy ban: Hoàng Thanh Tùng, Lê Thị Nga, Vũ Hồng Thanh, Nguyễn Phú Cường, Lê Tấn Tới, Nguyễn Đắc Vinh, Nguyễn Thúy Anh, Lê Quang Huy, Vũ Hải Hà

2 Trưởng Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nguyễn Thị Thanh, Dương Thanh Bình

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Trần Sỹ Thanh.