Đề cử nhân sự bầu Tổng thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Thái Anh

(Dân trí) - Cuối buổi chiều 20/7, UB Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu 11 nhân sự đã trúng cử Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và một nhân sự giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Có 3 nhân sự mới trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội được đề cử bầu giữ các chức vụ mới:

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Ông Nguyễn Phú Cường bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách.

Ông Lê Tấn Tới bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh.

Đề cử nhân sự bầu Tổng thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước - 1

Ông Bùi Văn Cường (trái) và ông Trần Sỹ Thanh (phải) được đề cử để Quốc hội bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm toán nhà nước.

Có 8 nhân sự được đề cử để Quốc hội tiếp tục bầu giữ các chức vụ như tại Quốc hội khóa XIV:

Ông Bùi Văn Cường bầu làm Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Hoàng Thanh Tùng bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Bà Lê Thị Nga bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.

Ông Vũ Hồng Thanh bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế.

Bà Nguyễn Thúy Anh bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội.

Ông Nguyễn Đắc Vinh bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục.

Ông Lê Quang Huy bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ông Vũ Hải Hà bầu làm Chủ  nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới, như vậy còn 2 Ủy viên là bà Nguyễn Thị Thanh, ông Dương Thanh Bình, dự kiến sẽ được cơ quan thường trực của Quốc hội phân công tiếp tục giữ các chức vụ hiện tại là Trưởng Ban Công tác đại biểu và Trưởng Ban Dân nguyện.

Sau cùng, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội trình đề cử ông Trần Sỹ Thanh để Quốc hội tiếp tục bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước.

Sau khi nghe danh sách đề cử, các đại biểu Quốc hội trở về Đoàn để thảo luận về dự kiến nhân sự này. Sáng mai 21/7, Quốc hội sẽ thông qua danh sách bầu và thực hiện quy trình bỏ phiếu kín bầu các chức danh. Bộ máy nhân sự Quốc hội khóa mới được hoàn thiện sau bước này.