Đề cử nhân sự mới để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Phương Thảo

(Dân trí) - UB Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình danh sách 18 nhân sự để Quốc hội bầu UB Thường vụ khóa XV, trong đó có 4 gương mặt mới, một người vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội, 3 người là Chủ nhiệm các Ủy ban.

Cuối buổi làm việc sáng nay, 20/7/2021, Quốc hội đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 18 người, gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Ủy viên khác. Các đề cử nhân sự cụ thể được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình ngay sau đó.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Các Phó Chủ tịch Quốc hội được giới thiệu gồm các ông: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải và Trần Quang Phương.

Đề cử nhân sự mới để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội - 1

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Trong 3 nhân sự được đề cử cho vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội, các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Ông Trần Quang Phương hiện là Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Phương dự kiến sẽ thay thế ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV hiện không tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ở danh sách nhân sự đề cử bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 3 gương mặt mới là các ông: Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an. Cả 3 ông đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

10 đề cử còn lại đều là các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, gồm các ông, bà: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường Lê Quang Huy; Chủ  nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Dân nguyện Dương Thanh Bình và Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.