Ông Vương Đình Huệ lần thứ hai đắc cử Chủ tịch Quốc hội

(Dân trí) - Kết quả bỏ phiếu bầu được công bố, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV tiếp tục đắc cử làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Trong buổi sáng 20/7/2021, ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả, cả 466 đại biểu tham gia biểu quyết đều tán thành, tương đương 93,39% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Vương Đình Huệ lần thứ hai đắc cử Chủ tịch Quốc hội - 1

Kết quả biểu quyết về số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 18 thành viên, gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ.

Sau khi chốt cơ cấu Thường vụ khóa XV, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới.

Các đại biểu Quốc hội sẽ có thời gian thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội trở lại hội trường Diên Hồng nghe báo cáo kết quả thảo luận, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phương án các nhân sự dự kiến. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách 17 nhân sự cần bầu.

Sau đó, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu được công bố ngay

Dự kiến, 14h45 chiều nay, Chủ tịch Quốc hội khóa XV tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Công tác nhân sự sẽ tiếp tục với nội dung bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thông qua nghị quyết ghi nhận kết quả bầu.

Ông Vương Đình Huệ lần thứ hai đắc cử Chủ tịch Quốc hội - 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong lần tuyên thệ nhậm chức 3 tháng trước (ảnh: Tiến Tuấn).

Như đã đề cập, Chủ tịch Quốc hội là một trong ba lãnh đạo chủ chốt nhà nước đã được kiện toàn sớm tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV diễn ra hồi tháng 4 năm nay. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất không giới thiệu lại nhân sự đảm nhiệm 3 chức danh lãnh đạo này cũng như không giới thiệu lại nhân sự 24 chức danh lãnh đạo các cơ quan đã kiện toàn khi đó.

Như vậy có thể hiểu, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm Vương Đình Huệ tiếp tục là ứng viên duy nhất được trình để Quốc hội khóa XV bầu làm Chủ tịch Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.

Tương tự, trong cơ cấu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội hiện tại, ngoài ông Đỗ Bá Tỵ sẽ nghỉ theo chế độ khi nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV khép lại, 3 Phó Chủ tịch khác là các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải mới được bầu, sẽ tiếp tục được bỏ phiếu để bầu giữ chức vụ này.

Liền sau quy trình này, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Theo thông lệ, các nhân sự Tổng Thư ký, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội sẽ được bầu trong số các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được xác định.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền phân công một số Ủy viên đảm nhiệm vị trí lãnh đạo các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (như Ban Dân nguyện, Ban Công tác đại biểu).

Trong buổi sáng ngày mai, 21/7, Quốc hội hoàn thành quy trình nhân sự bộ máy Quốc hội.

Tin liên quan
Đọc thêm
Đang được quan tâm