Hoãn thí điểm dân bầu Chủ tịch xã

(Dân trí) - Sáng nay, 15/11, Quốc hội đã bấm nút thông qua “một nửa” đề án thí điểm bỏ HĐND quận, huyện, phường và nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND xã. Do còn nhiều ý kiến khác nhau, nội dung dân bầu Chủ tịch xã tạm hoãn để tiếp tục nghiên cứu.

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu về đề án, UB thường vụ QH cho rằng, việc thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị, chính quyền nông thông là để có cơ sở thực tiễn, có thể tiến hành không cần sửa đổi Hiến pháp.

Về phạm vi thí điểm không tổ chức HĐND tại 69 huyện, 32 quận, 483 phường thuộc 10 tỉnh, thành phố, qua phiếu ý kiến, có 212/381 đại biểu QH tán thành. UB thường vụ QH đánh giá, cần có một số lượng đơn vị chọn thí điểm hợp lý, đại diện cho các vùng, miền, có đô thị, nông thôn, có cả đồng bằng, trung du, miền núi…

Cân nhắc trước các ý kiến đóng góp của đại biểu, UB thường vụ đề nghị, trước mắt cho thực hiện thí điểm việc bỏ HĐND quận, huyện, phường tại một số địa phương. Số lượng và danh sách các đơn vị thí điểm giao Chính phủ rà soát, trình UB thường vụ quyết định.

Về thời gian thí điểm, ban soạn thảo đề án dự kiến thực hiện từ 2009-2011. UB thường vụ QH thấy rằng, việc thí điểm khó có khả năng kết thúc vào đầu năm 2011 (trước khi tiến hành bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới). Hơn nữa, thời gian quá ngắn theo ý kiến của nhiều đại biểu, chưa đủ cơ sở đánh giá sau thí điểm.

Để có thể linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh, Nghị quyết quy định: “Thời gian thực hiện thí điểm bắt đầu từ 25/4/2009 (thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của HĐND nơi triển khai thí điểm) cho đến khi QH quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm”.

Đối với nội dung thí điểm nhân dầu bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã, UB thường vụ xin… hoãn, chưa thực hiện ngay để tiếp tục nghiên cứu. UB sẽ trình QH xem xét, quyết định vào thời gian khác thích hợp.

445/464 đại biểu có mặt tại hội trường đã bấm nút thông qua Nghị quyết thí điểm, đạt 94,93%.

P.Thảo

Đọc thêm