Hải Phòng bỏ quy định người ra vào thành phố phải trình giấy xác nhận lý do

An Nhiên

(Dân trí) - Sau gần một ngày triển khai qui định công dân ra vào Hải Phòng phải xuất trình xác nhận của UBND cấp xã, thành phố này vừa có thông báo bỏ qui định này.

Hải Phòng bỏ quy định người ra vào thành phố phải trình giấy xác nhận lý do - 1

Công dân ra vào TP Hải Phòng không cần có giấy xác nhận của UBND cấp xã

Trước đó, chiều ngày 5/2/2021, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Thông báo số 58/TB-UBND chỉ đạo về một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, để phù hợp với tình hình thực tế, UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung một số nội dung. 

Công dân ra, vào thành phố không phải xuất trình xác nhận của UBND cấp xã.

Hải Phòng bỏ quy định người ra vào thành phố phải trình giấy xác nhận lý do - 2

Thực hiện khai bác y tế tại các Chốt kiểm soát ra, vào thành phố (trong đó nêu rõ lý do, lịch trình ra, vào thành phố); khai báo y tế tại các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở thôn, tổ dân phố; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Trước đó, từ 12h ngày 6/2, TP Hải Phòng đã thực hiện kiểm soát tất cả các công dân ra và vào thành phố.

Người vào thành phố thì phải có Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn, phường tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố.

Hải Phòng bỏ quy định người ra vào thành phố phải trình giấy xác nhận lý do - 3

Thực hiện khai bác y tế tại các Chốt kiểm soát ra, vào thành phố (trong đó nêu rõ lý do, lịch trình ra, vào thành phố)

Người ra khỏi thành phố phải có Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn, phường nơi cư trú về lý do, lịch trình đi và khi trở lại.

Tuy nhiên ngay khi triển khai, qui định này đã vấp phải phản ứng của dư luận. Nhiều người dân cho rằng không phù hợp với bối cảnh hiện tại.