Đại hội XIII rút ngắn thời gian làm việc, hôm nay bầu BCH Trung ương

(Dân trí) - Sáng 30/1, nhiều đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng cho biết Đại hội đã biểu quyết thông qua việc rút ngắn thời gian làm việc 1 ngày so với chương trình được thông qua trước đó.

Theo đó, Đại hội XIII sẽ bế mạc, kết thúc vào ngày 1/2 (thứ Hai), thay vì bế mạc vào ngày 2/2 như dự kiến trước đó.

Như vậy, hôm nay (30/1), Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trước đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Đại hội XIII rút ngắn thời gian làm việc, hôm nay bầu BCH Trung ương - 1

Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (Ảnh: Quốc Chính)

Hôm qua (29/1), các đại biểu đã nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành khóa XIII.

Đoàn Chủ tịch đã nghe các Trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đoàn Chủ tịch đã thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) đến các đoàn. Các đại biểu đã ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đến các đoàn. Sau đó, Đoàn Chủ tịch đã họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị và ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu thuộc 67 đoàn, gồm các đoàn của 63 tỉnh, thành và 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương là Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Bộ Chính trị đã phân công 191 Ủy viên Trung ương đương nhiệm sinh hoạt tại 67 đoàn đại biểu.