Hôm nay Đại hội tiếp tục họp về danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương

Thế Kha- Anh Thế

(Dân trí) - Hôm nay (30/1), Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục nghe báo cáo về việc bầu cử, danh sách ứng cử, đề cử và các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Hôm nay Đại hội tiếp tục họp về danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương - 1

Cả ngày 30/1, Đại hội tiến hành họp bàn về công tác nhân sự (Ảnh: Quốc Chính).

Hôm qua (29/1), các đại biểu đã nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành khóa XIII.

Đoàn chủ tịch đã nghe các Trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Buổi chiều 29/1, Đoàn chủ tịch đã thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) đến các đoàn.

Các đại biểu đã ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đến các đoàn. Sau đó, Đoàn chủ tịch đã họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Đoàn thư ký đã xin ý kiến Đoàn chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.

Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị và ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu thuộc 67 đoàn, gồm các đoàn của 63 tỉnh, thành và 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương là Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Bộ Chính trị đã phân công 191 Ủy viên Trung ương đương nhiệm sinh hoạt tại 67 đoàn đại biểu.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.