Cục Thuế Hà Nội nói gì về sai phạm ở Khu thể thao Mỹ Đình?

Thế Kha

(Dân trí) - Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, chiều 5/7, đại diện Cục Thuế Hà Nội đã có một số thông tin tới PV Dân trí.

Theo Cục Thuế Hà Nội, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính. Trong quá trình hoạt động đã triển khai các dự án liên doanh, liên kết có thời hạn với các đơn vị tại một số khu đất lưu không và ký các hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn tại các khu đất quy hoạch xây dựng nhưng chưa triển khai.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải sử dụng đất đúng theo các quy định của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khi phát sinh các hoạt động kinh doanh và sử dụng đất không đúng quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải báo cáo và tuân theo các trình tự, thủ tục pháp luật về đất đai quy định.

Cục Thuế Hà Nội nói gì về sai phạm ở Khu thể thao Mỹ Đình? - 1

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Ảnh: Quân Đỗ).

Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đất đai chấp thuận, đơn vị có trách nhiệm thực hiện kê khai và nộp nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

"Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật" - Cục Thuế Hà Nội cho hay.

Trong quá trình quản lý thuế, cơ quan thuế đã đề nghị Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình giải trình, cung cấp các hợp đồng liên doanh, liên kết, cho thuê.

Trên cơ sở các tài liệu đơn vị cung cấp, Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành của Thành phố Hà Nội hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu đơn vị thực hiện theo các quy định của pháp luật.

"Cơ quan thuế cũng đã ban hành các thông báo thu tiền thuê đất, truy thu tiền thuê đất đối với đơn vị. Đồng thời, khi Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không chấp hành nộp, từ năm 2018 đến nay, cơ quan thuế đã nhiều lần áp dụng các quyết định cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế"- Cục Thuế Hà Nội thông tin.

Cơ quan này khẳng định, ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm tại đây, Cục Thuế Hà Nội đã có văn bản tham mưu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nộp tiền thuê đất còn nợ đọng. Đồng thời đã ban hành ngay văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế TP Hà Nội triển khai thực hiện các nội dung cơ quan thanh tra kiến nghị.

Cục Thuế Hà Nội nói gì về sai phạm ở Khu thể thao Mỹ Đình? - 2

Trụ sở Cục Thuế Hà Nội (Ảnh: D.Duyên).

Kết luận thanh tra cho biết, tổng số tiền vi phạm cần xử lý gần 777 tỷ đồng; trong đó có trên 13,4 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cần được nộp ngân sách nhà nước, nộp về Cục Thuế Hà Nội; các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án sử dụng cho thuê mặt bằng với số tiền trên 658 tỷ đồng nộp về Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Cục Thuế Hà Nội chủ trì, phối hợp với Khu liên hợp thể thao quốc gia, các cơ quan chức năng của UBND TP Hà Nội xác định số tiền thuê đất phải nộp của Khu liên hợp thể thao quốc gia: Khi cho thuê mặt bằng các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án từ trước năm 2009; diện tích đất 865 m2 sử dụng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tân An Bình xây dựng trạm phân phối gas từ trước năm 2009 và sau năm 2018.