1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Chưa bầu được Tổng Kiểm toán Nhà nước

(Dân trí) - Quốc hội đề cử hai ông Trần Văn Tá và ông Vương Đình Huệ để bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu sáng nay, cả hai ông đều không đạt do không đủ số phiếu bầu quá bán.

Ông Trần Văn Tá (sinh năm 1947), Thứ trưởng Bộ Tài chính được 36,44% số phiếu tán thành, ông Vương Đình Huệ (sinh năm 1958), Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước được 38,66% số phiếu tán thành. Căn cứ vào điều 31 nội quy của Quốc hội thì không ai đạt do không đủ số phiếu bầu quá bán.

 

Luật Kiểm toán Nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 nên cần người có trách nhiệm đôn đốc. Do vậy, Quốc hội ra Nghị quyết giao cho ông Đỗ Đình Dương đương nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện nhiệm vụ điều hành Tổng kiểm toán cho đến khi Quốc hội bầu được Tổng Kiểm toán Nhà nước. 73,48% đại biểu tán thành phương án này.

 

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Lê Minh Hoàng, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh. Ông Lê Minh Hoàng nguyên giám đốc Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, đã có sai phạm trong vụ đấu thầu mua bán điện kế điện tử. Quốc hội đã nhất trí tán thành với 76,32%.

 

Cùng trong sáng nay, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu đã được Quốc hội thông qua với số phiếu thuận đều trên 70%.

 

Quốc hội cũng đã phê chuẩn Hiệp ước giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 với 79,55% ý kiến đồng ý.

 

Chiều nay 29/11, Quốc hội họp phiên bế mạc.

 

ĐH - HH