Chủ tịch, Phó Chủ tịch Bến Tre giai đoạn 2015-2018 kiểm điểm trách nhiệm

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2018, sai phạm trong công tác thanh tra, tiếp dân, quản lý, sử dụng đất đai...phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm.

Sau khi chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân; quản lý, sử dụng đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng ở tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2018, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh với tập thể, cá nhân liên quan.

"Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre có liên quan kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót, vi phạm"- kết luận nêu rõ về xử lý hành chính.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Bến Tre giai đoạn 2015-2018 kiểm điểm trách nhiệm - 1

Trụ sở UBND tỉnh Bến Tre.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bến Tre phải đôn đốc chủ đầu tư các dự án, các tổ chức có sai phạm về tài chính đất đai, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền trên 24,77 tỷ đồng. Chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Thuế đôn đốc và có biện pháp để thu hồi về cho ngân sách nhà nước trên 16 tỷ đồng nợ đọng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bến Tre phải áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật về thuế để thu hồi về cho ngân sách nhà nước số tiền trên 177 triệu đồng tiền nợ đọng thuế tài nguyên và 283 triệu đồng tiền nợ đọng phí bảo vệ môi trường.

Đồng thời rà soát lại hồ sơ của tất cả các trường hợp đã được Cục trưởng Cục Thuế miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, miễn tiền thuê đất thuộc diện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng chưa đáp ứng điều kiện để được miễn theo quy định của pháp luật.

Khẩn trương tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản của Hợp tác xã Ba Tri để thu hồi trên 1,9 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mà hợp tác xã còn nợ tại thời điểm giải thể theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu địa phương này chấn chỉnh công tác tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu đơn vị. Đặc biệt, công tác tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp huyện (người chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực thi những quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến công dân).

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với hành vi khai tác vượt công suất tại 4 mỏ cát của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bến Tre. Thu hồi giấy phép và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát thuộc khu vực Sông Hàm Luông, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm và xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc; Mỏ cát thuộc Khu vực Sông Hàm Luông, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm…

Bài liên quan
Đang được quan tâm