Bến Tre:

Giám đốc Sở Nội vụ và Cục trưởng Cục Thuế không thực hiện tiếp dân định kỳ

(Dân trí) - Giám đốc Sở Nội vụ và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bến Tre không thực hiện tiếp công dân định kỳ; Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre không thực hiện tiếp công dân định kỳ năm 2015-2016.

Chiều 6/4, ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký văn bản ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng ở tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2015-2018).

Qua đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều đơn vị xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm có nội dung chung chung, không cụ thể. Một số đơn vị thực hiện các cuộc thanh tra nhiều ngày nhưng không có sổ nhật ký đoàn thanh tra. Một số kết luận thanh tra còn chung chung, sơ sài, kết luận chưa phù hợp với nội dung thanh tra và hành vi sai phạm, kiến nghị xử lý không phù hợp.

Giám đốc Sở Nội vụ và Cục trưởng Cục Thuế không thực hiện tiếp dân định kỳ - 1
Ảnh minh họa: Ngọc Diệp

Chủ tịch tỉnh Bến Tre tiếp dân định kỳ không đủ số ngày tối thiểu

Đáng chú ý, việc tổ chức thực hiện pháp luật về tiếp công dân chưa được Chủ tịch UBND các cấp, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị quan tâm đúng mức.

"Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ không đủ số ngày tối thiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật Tiếp công dân năm 2013. Hầu hết Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện tiếp dân định kỳ không đầy đủ theo quy định. Điển hình là Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre thực hiện tiếp công dân định kỳ quá ít ngày theo quy định"- kết luận thanh tra chỉ rõ.

Thậm chí, nhiều giám đốc sở, ngành thực hiện việc tiếp công dân định kỳ không đủ số ngày tối thiểu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013. Điển hình có Giám đốc Sở Nội vụ và Cục trưởng Cục Thuế không thực hiện tiếp công dân định kỳ; Giám đốc Sở Tài chính không thực hiện tiếp công dân định kỳ năm 2015, 2016.

Trong công tác xử lý đơn thư, Thanh tra Chính phủ khẳng định ở Bến Tre còn nhiều hạn chế, nhiều đơn vị chưa phân biệt được nội dung đơn theo các tiêu chí khiếu nại, phản ánh, kiến nghị.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải thực hiện giải quyết khiếu nại không đúng trình tự thủ tục theo quy định. Một số đơn vị thực hiện kiểm tra, xác minh các vụ việc khiếu nại quá hạn, gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, UBND Thành phố Bến Tre, Cục Thuế tỉnh Bến Tre có 1 vụ quá hạn 3 năm.

Bổ nhiệm cán bộ thiếu nhiều tiêu chuẩn

Trong thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho rằng nhiều đơn vị ở tỉnh Bến Tre không lập kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác.

"Hầu hết các đơn vị thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức có nhiều trường hợp (243 trường hợp) thiếu tiêu chuẩn quản lý nhà nước, chính trị, ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ Nội vụ. Có trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo cấp sở thiếu nhiều tiêu chuẩn"- kết luận thanh tra nhấn mạnh.

Công tác kê khai tài sản thu nhập chưa được cấp ủy và lãnh đạo các cấp quan tâm đúng mức nên công tác kê khai tài sản chưa đạt yêu cầu, còn mang tính hình thức.

Nhiều người có nghĩa vụ kê khai chưa có ý thức trong việc kê khai tài sản và chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của bản kê khai tài sản, dẫn đến nhiều bản kê khai tài sản sơ sài, kê khai không rõ các nguồn thu nhập.

"Để xảy ra các vi phạm, thiếu sót nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre (thời kỳ 2015-2018) chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành chung; Chánh thanh tra tỉnh Bến Tre, Cục trưởng Cục Thuế và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc thời kỳ 2015-2018 chịu trách nhiệm chính đối với các vi phạm, thiếu sót nêu trên"- kết luận thanh tra nêu.

Tin liên quan
Đang được quan tâm