Thứ bảy, 15/01/2011 - 09:11

Chọn cán bộ không chỉ cần có “tâm và tầm”

Dân trí

Đề cập đến việc lựa chọn nhân sự trong Đại hội Đảng XI, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Chí Dũng cho rằng, lựa chọn cán bộ ngoài “có tầm, có tâm” thì cần có khát vọng và biết vì lợi ích chung

Chọn cán bộ không chỉ cần có “tâm và tầm” - 1
Ông Nguyễn Chí Dũng: Người dám hy sinh cho đất nước còn ít
 
Cần có giải pháp cụ thể và đồng bộ cho 3 khâu đột phá 

Ông đánh giá thế nào về báo cáo văn kiện của Đại hội XI

Chúng tôi tâm đắc nhất là Đảng ta đã chọn 3 khâu đột phá, đây là 3 khâu lớn và quan trọng. Tuy nhiên, theo tôi 3 khâu đột phá này cần phải có giải pháp hết sức cụ thể và đồng bộ. Ngoài ra, cũng cần đưa ra những mục tiêu, chỉ tiêu để đến năm 2020 chúng ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, trong đó có các vấn đề về thể chế, đào tạo nhân lực, hạ tầng giao thông…. Chúng ta cần phải có những giải pháp và quyết sách rất cụ thể.

Thưa ông, trong hai ngày thảo luận, một số ý kiến băn khoăn về nội dung “công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu” trong cương lĩnh và cho rằng như vậy là không kế thừa bước phát triển của đại hội X. Là người từng ở Bộ kế hoạch đầu tư và hiện lãnh đạo địa phương, theo ông nội dung này có gây băn khoăn cho các nhà đầu tư?

Vấn đề công hữu là vấn đề lớn được đặt ra ở nhiều kỳ Đại hội. Theo tôi, vấn đề đó trước mắt vẫn phải đề cập nhưng cách tiếp cận, cách đề cập nên ở chừng mực, khôn khéo hơn vì ta đang kêu gọi thu hút đầu tư khu vực tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu chúng ta nhấn mạnh và hiểu không rõ vấn đề công hữu thì sẽ làm cản trở hoặc khiến nhà đầu tư e ngại.

Ông có cho rằng qui định như vậy sẽ khó giải thích với nhà đầu tư?

Tôi nghĩ nếu hiểu đầy đủ ra thì chắc cũng không vấn đề gì. Quan trọng nhất là nhà đầu tư quan tâm đến độ thuận lợi và khả năng sinh lợi chứ họ không quan tâm nhiều đến công hữu hay sở hữu… Vì thế, tôi nghĩ  nếu địa phương nào cũng cố gắng tạo vùng  trũng, tức là nơi có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút dòng vốn đầu tư thì nhà đầu tư sẽ mạnh dạn đầu tư và dòng chảy sẽ về với địa phương đó, với đất nước đó.

Cán bộ không chỉ cần có “tâm và tầm”

Đại hội bắt đầu thảo luận nhân sự, ông đánh giá thế nào về tiêu chí lựa chọn cán bộ?

Bản thân tôi suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Hiện nay, những người dám hy sinh bản thân cho đất nước còn ít quá. Tôi muốn con người trước hết phải có khát vọng cống hiến, khát vọng vươn lên tầm cao mới, khát vọng đổi mới, khát vọng vì lợi ích chung… Chúng tôi hy vọng Đại hội sẽ tìm ra được những người như vậy.

Theo tôi, cán bộ ngoài có tầm, có tâm thì cần có khát vọng và vì lợi ích chung. Tôi mong kỳ Đại hội này sẽ có được những con người như vậy.

Ông mong muốn ở Đại hội như vậy, còn ở địa phương nơi ông lãnh đạo, việc sử dụng cán bộ được thực hiện như thế nào?

Ở địa phương, chúng tôi đã làm rất nhiều và mạnh dạn tìm những cán bộ trẻ, được đào ạo bài bản, có khát vọng, dám hy sinh, dám cống hiến, còn các vị bảo thủ, trì trệ, hoặc nói nhiều làm ít, nói hay làm dở thì chúng tôi đề nghị đứng sang một bên để nhường chỗ cho những người khác có cơ hội thể hiện mình.

Sau khi thực hiện, ông đánh giá thế nào về đội ngũ cán bộ của Ninh Thuận?

Vấn đề cán bộ không thể ngày một ngày hai, cần có cả một quá trình, nhưng tốt nhất là chúng ta nên bắt đầu còn hơn là không làm.

Ông có ủng hộ việc bầu trực tiếp Tổng Bí thư tại Đại hội này?

Cái đó còn tùy Đại hội, nhưng cá nhân tôi thấy nếu chín muồi thì cũng nên làm, vì đó là sự dân chủ cao nhất.

Thưa ông việc thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tỉnh ủy  đã được thực hiện ở một số tỉnh, theo ông điều đó có thể nói là đã chín muồi chưa cho việc bầu trực tiếp Tổng Bí thư?

Theo tôi nên để đại hội sau. Khi công tác chuẩn bị  được kỹ càng thì sẽ tốt hơn.

Xin cảm ơn ông! 

Đức Hòa - Hồng Hạnh