1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TPHCM:

Cần Giờ có vấn đề trong đấu thầu kit test, để 6.828 liều vaccine hết hạn

Hoàng Quy

(Dân trí) - Thanh tra TPHCM cho biết, Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ để 6.828 liều vaccine Pfizer hết hạn nhưng chưa đề xuất phương án. Việc chỉ định thầu mua kit test Covid-19 chưa phù hợp pháp luật về đấu thầu.

Thanh tra TPHCM vừa ban hành bản thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo điều hành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và trách nhiệm của UBND huyện Cần Giờ trong quản lý, sử dụng ngân sách, chấp hành việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách. Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1/1/2020 đến hết năm 2021.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống Covid-19, cơ quan thanh tra xác định, Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ phân bổ nhanh kit xét nghiệm từ HCDC đến trạm y tế xã, thị trấn nhưng không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, thông tin, chữ ký, danh sách của toàn bộ cá nhân được xét nghiệm. Các cơ quan chưa quản lý chặt chẽ theo quy định về quản lý tài sản công.

Cần Giờ có vấn đề trong đấu thầu kit test, để 6.828 liều vaccine hết hạn - 1

Cần Giờ là một trong những địa phương khống chế được dịch Covid-19 sớm nhất TPHCM (Ảnh: P.N.).

Ngoài ra, huyện thực hiện chỉ định thầu vào ngày 26/10/2021 để mua sắm kit xét nghiệm nhanh khi TPHCM bước vào giai đoạn "bình thường mới" là chưa phù hợp pháp luật về đấu thầu.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ để 6.828 liều vaccine Pfizer hết hạn sử dụng nhưng chưa kịp thời đề xuất xử lý đến Sở Y tế, HCDC, UBND huyện Cần Giờ. Vấn đề trên cho thấy, cơ quan này chưa quản lý tài sản công hiệu quả.

Thanh tra TPHCM thông tin, UBND huyện Cần Giờ thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ còn chậm trễ, dẫn đến phần lớn trường hợp kết thúc cách ly y tế từ tháng 10, 11, 12 năm 2021, nhưng phải đến tháng 8/2022 mới được duyệt hỗ trợ. Việc ban hành quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ còn thiếu sót, chưa thể hiện đầy đủ thông tin.

UBND xã Thạnh An (huyện Cần Giờ) tạm ứng ngân sách chi hỗ trợ theo Nghị quyết 68 cho 77 F1, F0 với hơn 86 triệu đồng, đã báo cáo Phòng Y tế huyện nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Trách nhiệm nêu trên thuộc về lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Trưởng phòng Y tế huyện, Chủ tịch UBND xã Thạnh An và các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ.

Trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo, một số kết luận thanh tra trễ hạn, ghi sổ nhật ký thanh tra không đầy đủ. Ngoài ra, người được giao nhiệm vụ giám sát không thực hiện các nội dung về xây dựng kế hoạch, lập, bàn giao hồ sơ; việc theo dõi, thực hiện kết luận thanh tra cũng chưa kịp thời, đầy đủ, không có công văn đôn đốc...

Thanh tra TPHCM cũng xác định, lãnh đạo huyện Cần Giờ còn một số sai sót trong giải quyết xử lý đơn, tiếp công dân trong thời kỳ thanh tra. Trách nhiệm trên thuộc về Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Trưởng ban Tiếp công dân huyện, Chánh thanh tra huyện, trưởng đoàn, giám sát các đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ.

Từ những kết quả trên, Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM giao Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót. Trên cơ sở giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, huyện Cần Giờ cần kịp thời xử lý trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm, thiếu sót.

Lãnh đạo huyện Cần Giờ cũng cần kiểm điểm trách nhiệm và chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống Covid-19, quản lý, sử dụng chưa hiệu quả nguồn vaccine. Đồng thời, huyện cần rà soát, báo cáo Sở Y tế xin hướng dẫn xử lý đối với 6.828 liều vaccine Pfizer đã hết hạn.