Bốn Chủ tịch UBND tỉnh, thành không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng

(Dân trí) - Chủ tịch UBND bốn tỉnh thành gồm Bình Dương, Đăk Nông, Thừa Thiên - Huế, TPHCM không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng (từ 1/1/2020 đến 30/6/2021).

Chiều ngày 11/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý Báo cáo giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các cấp. 

Báo cáo một số kết quả giám sát, ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, các Chủ tịch UBND cấp tỉnh cơ bản đã tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Tuy nhiên, hầu hết không bảo đảm theo quy định của Luật Tiếp Công dân. Số lượng ngày tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp tỉnh tính bình quân trên địa bàn toàn quốc không đạt 50% theo quy định. Trong kỳ giám sát 18 tháng (từ 1/1/2020 đến 30/6/2021), nhiều Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ tiếp dân một, hai ngày thậm chí có người không tiếp dân ngày nào.

Bốn Chủ tịch UBND tỉnh, thành không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng - 1

Ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: VNN).

Cụ thể, số ngày tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp tỉnh trên địa bàn toàn quốc là 471 ngày, trung bình là 8 ngày, đạt 42% yêu cầu theo quy định (theo quy định 18 ngày/18 tháng).

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND 4 tỉnh thành gồm Bình Dương, Đăk Nông, Thừa Thiên - Huế, TPHCM không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng (từ 1/1/2020 đến 30/6/2021).

Ông Vượng cũng cho biết, nhiều địa phương Chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền cho Phó chủ tịch hoặc Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tiếp dân thay. 

Bên cạnh đó, có một số địa phương Chủ tịch UBND cấp tỉnh chủ động tổ chức tiếp dân đột xuất, đoàn đông người để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Sau các buổi tiếp dân định kỳ hàng tháng các Chủ tịch UBND cấp tỉnh đều ban hành văn bản để chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khiếu nại, phản ánh liên quan đến chế độ chính sách...

Từ những tồn tại trên, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ ban hành quy định biện pháp chế tài làm cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu do không thực hiện tiếp công dân, không trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo; giải quyết khiếu nại tố cáo chậm trễ (quá thời hạn) để xảy ra vụ việc bức xúc, đông người, kéo dài.

Mặt trận cũng đề nghị bổ sung chế tài xử lý đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại vi phạm quy trình và thời hạn giải quyết.