Bổ sung 6 vị trí mang hàm Thiếu tướng, Thượng tướng trong Công an nhân dân

Hoài Thu

(Dân trí) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân bổ sung quy định 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong CAND.

Ngày 17/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023. Theo đó, dự luật này sẽ đươc trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.

Trình bày tờ trình, Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết mục đích xây dựng Dự án Luật nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo "Xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Bổ sung 6 vị trí mang hàm Thiếu tướng, Thượng tướng trong Công an nhân dân - 1

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình bày tờ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (Ảnh: Phạm Thắng).

Theo Bộ trưởng Công an, dự thảo lần này sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 22 của luật hiện hành theo hướng: Quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Dự luật cũng nêu rõ Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác. Việc bổ sung nội dung này nhằm xác định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn.

Đại tướng Tô Lâm cho biết một nội dung khác được sửa đổi, bổ sung lần này, đó là cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung quy định 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng đối với sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng, gồm: Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân; 1 trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; 2 vị trí Phó cục trưởng và tương đương của 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an (trừ đơn vị có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng).

Ngoài ra, dự thảo luật quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Dự thảo luật đồng thời bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan. Chính phủ quy định chế độ, chính sách của công nhân công an.

Thẩm tra, Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi luật. Liên quan đến các chính sách và nội dung cụ thể của dự thảo Luật, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban nhất trí với việc sửa đổi, bổ sung cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh trong CAND như trong dự thảo Luật...

Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh cũng tán thành đề xuất của Chính phủ và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) theo trình tự tại một kỳ họp Quốc hội.