Bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng Cục Biển và Hải đảo

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng cục trưởng Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Thành Minh, nguyên là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 5/9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã trao Quyết định số 1666/QĐ-BT ngày 5/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm chức danh Tổng cục trưởng Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Thành Minh, nguyên là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang mong muốn, với chức năng nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là quản lý biển và hải đảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thành Minh phát huy được sức mạnh đoàn kết trong đơn vị, nâng cao trình độ nghiệp vụ và chất lượng công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Lý Thanh Hương

Báo Tin tức

Đang được quan tâm