Ban hành Bộ chỉ số về Giới trong truyền thông Việt Nam

(Dân trí) - Sáng nay, 29/10/2014, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc Hội thảo Ban hành Bộ chỉ số về Giới trong truyền thông Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ năng Nghiệp vụ Báo chí cùng UNESCO phối hợp thực hiện.


Ban hành Bộ chỉ số về Giới trong truyền thông Việt NamBộ chỉ số về giới trong truyền thông Việt Nam được biên soạn dựa trên “Bộ chỉ số về Giới trong truyền thông” của UNESCO ban hành năm 2012, do nhóm kỹ thuật UNESCO và Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ năng Nghiệp vụ Báo chí hoàn thiện, bổ sung, nhằm phù hợp với bối cảnh chính trị, văn hóa, xã hội và truyền thông của Việt Nam, với mục đích hỗ trợ bình đẳng giới và tăng quyền hạn dưới mọi hình thức cho phái nữ trong ngành truyền thông.


Phó Cục trưởng Cục Báo chí, ông Nguyễn Thái Thiên phát biểu tại hội thảo.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí, ông Nguyễn Thái Thiên phát biểu tại hội thảo.


Bà Nguyễn Thúy Lan, Ủy viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Đài tiếng nói Việt Nam

Bà Nguyễn Thúy Lan, Ủy viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Đài tiếng nói Việt Nam trình bày kết quả thí điểm áp dụng một số chỉ số về giới trong truyền thông tại Đài TNVN.


Ban hành Bộ chỉ số về Giới trong truyền thông Việt Nam

Ông Đỗ Quý Doãn, cựu Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông trao đổi với phóng viên báo chí các vấn đề xoay quanh Bộ chỉ số về giới do nhóm kỹ thuật thực hiện.


Ban hành Bộ chỉ số về Giới trong truyền thông Việt Nam

Bà Katherin Muller-Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam trong bài phát biểu về "quyền lực" của truyền thông trong việc tuyên truyền nhận thức đúng đắn về bình đằng giới.


Ban hành Bộ chỉ số về Giới trong truyền thông Việt Nam

Bà Shoko Ishikawa - đại diện UNWomen trong bài phát biểu về việc thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh.


Cuộc hội thảo thu hút sự quan tâm của báo chí.

Cuộc hội thảo thu hút sự quan tâm của báo chí.


Bộ chỉ số được xây dựng một cách công phu, chi tiết và khoa học, đã được thí điểm áp dụng tại đài tiếng nói Việt Nam, sau khi hoàn thiện sẽ cung cấp các tiêu chí hỗ trợ các nhà quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, tổ chức truyền thông đánh giá công tác truyền thông nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.

Tài liệu đã được lãnh đạo Cục thẩm định nội dung và cho phép phát hành.

PV