37.170 tin tức, video về "

phòng chống rửa tiền

"
Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường

Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.